Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Wakorintho 9:1-27

9  Je, mimi si huru?+ Je, mimi si mtume?+ Je, mimi sijamwona Yesu Bwana wetu?+ Je, ninyi si kazi yangu katika Bwana?  Ikiwa mimi si mtume kwa wengine, hakika mimi ni mtume kwenu, kwa maana ninyi ndio muhuri unaothibitisha+ utume wangu kuhusiana na Bwana.  Kwa wale wanaonichunguza, najitetea hivi:+  Sisi tuna mamlaka ya kula+ na kunywa, sivyo?  Sisi tuna mamlaka ya kumchukua pamoja nasi dada akiwa mke,+ hata kama vile mitume wale wengine na ndugu za Bwana+ na Kefa,+ sivyo?  Au je, ni Barnaba+ na mimi peke yetu tusio na mamlaka ya kujiepusha kufanya kazi ya kimwili?+  Ni nani ambaye hutumika akiwa askari kwa gharama yake mwenyewe? Ni nani ambaye hupanda shamba la mizabibu na asile matunda yake?+ Au ni nani ambaye huchunga kundi na asinywe sehemu ya maziwa ya kundi?+  Je, ninasema mambo haya kwa viwango vya kibinadamu?+ Au je, Sheria+ haisemi mambo hayo pia?  Kwa maana katika sheria ya Musa imeandikwa: “Hupaswi kumfunga kinywa ng’ombe-dume anapopura nafaka.”+ Je, ni ng’ombe ambao Mungu anajali? 10  Au, je, yeye hasemi hilo kwa ajili yetu tu? Kwa kweli hilo liliandikwa kwa ajili yetu,+ kwa sababu mtu anayelima anapaswa kulima akiwa na tumaini na mtu anayepura anapaswa kupura akiwa na tumaini la kula.+ 11  Ikiwa tumepanda vitu vya kiroho+ kwenu, je, ni jambo kubwa tukivuna kutoka kwenu vitu vilivyo kwa ajili ya mwili?+ 12  Ikiwa watu wengine hushiriki mamlaka hii juu yenu,+ je, si hivyo hata zaidi kwetu? Hata hivyo, sisi hatujatumia mamlaka hii,+ bali tunavumilia mambo yote, ili tusiweke kizuizi chochote kwa habari njema+ juu ya Kristo. 13  Je, hamjui kwamba watu wanaofanya kazi takatifu hula+ vitu vya hekalu, na wale wanaohudumu+ daima kwenye madhabahu hupata fungu lao wenyewe pamoja na madhabahu? 14  Vivyo hivyo, pia, Bwana aliagiza+ kuwa wale wanaotangaza habari njema waishi kwa njia ya habari njema.+ 15  Lakini mimi sijatumia hata mmoja wa mipango hiyo.+ Kwa kweli, sijaandika mambo haya ili iwe hivyo kuhusiana na mimi, kwa maana ingekuwa vizuri zaidi kwangu nife kuliko—hakuna mtu atakayefanya sababu yangu ya kujisifu+ iwe bure! 16  Ikiwa, sasa, ninatangaza habari njema,+ hiyo si sababu ya mimi kujisifu, kwa maana nimewekewa sharti.+ Kwa kweli, ole+ wangu mimi ikiwa sitangazi habari njema! 17  Kama nikifanya hilo kwa kupenda,+ nina thawabu;+ lakini kama nikifanya hilo kinyume cha kupenda kwangu, vyovyote vile nina usimamizi-nyumba+ niliokabidhiwa. 18  Basi, thawabu yangu ni nini? Kwamba ninapotangaza habari njema niitoe habari njema bila gharama,+ kusudi nisitumie vibaya mamlaka yangu katika habari njema. 19  Kwa maana, ingawa niko huru kutoka kwa watu wote, nimejifanya kuwa mtumwa+ kwa wote, ili niwapate+ watu walio wengi zaidi. 20  Na kwa hiyo kwa Wayahudi+ nilikuwa kama Myahudi, ili niwapate Wayahudi; kwa wale walio chini ya sheria nilikuwa kama aliye chini ya sheria,+ ingawa mimi mwenyewe siko chini ya sheria,+ ili niwapate wale walio chini ya sheria. 21  Kwa wale wasio na sheria+ nilikuwa kama asiye na sheria,+ ijapokuwa mimi siko bila sheria kwa Mungu bali niko chini ya sheria+ kwa Kristo,+ ili niwapate wale wasio na sheria. 22  Kwa walio dhaifu nilikuwa dhaifu, ili niwapate walio dhaifu.+ Nimekuwa mambo yote kwa watu wa namna zote,+ ili kwa vyovyote niwaokoe wengine. 23  Lakini ninafanya mambo yote kwa ajili ya habari njema, ili niishiriki+ hiyo pamoja na wengine. 24  Je, hamjui kwamba wakimbiaji+ katika mbio wote hukimbia, lakini ni mmoja tu anayepokea tuzo?+ Kimbieni+ kwa namna ya kwamba mweze kupata tuzo.+ 25  Zaidi ya hayo, kila mtu anayeshiriki katika shindano hujizuia+ katika mambo yote. Basi wao, bila shaka, hushindana ili wapate taji+ linaloharibika, lakini sisi ili tupate taji lisiloharibika.+ 26  Kwa hiyo, jinsi ninavyokimbia+ si bila uhakika; jinsi ninavyoelekeza ngumi zangu ni ili nisiwe nikipiga hewa;+ 27  lakini naupigapiga mwili+ wangu na kuuongoza kama mtumwa, ili, baada ya mimi kuwahubiria wengine, mimi mwenyewe nisikataliwe+ kwa njia fulani.

Maelezo ya Chini