Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

1 Wafalme 5:1-18

5  Na Hiramu+ mfalme wa Tiro+ akatuma watumishi+ wake kwa Sulemani, kwa maana alikuwa amesikia kwamba walikuwa wamemtia yeye mafuta kuwa mfalme mahali pa baba yake; kwa kuwa sikuzote Hiramu alimpenda Daudi.+  Naye Sulemani akatuma watu kwa Hiramu, akisema:+  “Wewe mwenyewe unajua vema kwamba Daudi baba yangu hakuweza kujenga nyumba kwa jina la Yehova, Mungu wake, kwa sababu ya vita+ walivyomzunguka navyo pande zote, mpaka Yehova alipowaweka chini ya miguu yake.  Na sasa Yehova Mungu wangu amenipa pumziko kuzunguka pande zote.+ Hakuna mpinzani, wala hakuna jambo baya linalotendeka.+  Na tazama, ninafikiria kujenga nyumba kwa ajili ya jina la Yehova Mungu wangu,+ kama vile Yehova alivyomwahidi Daudi baba yangu, akisema, ‘Mwana wako ambaye nitamweka katika kiti chako cha ufalme mahali pako, yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa ajili ya jina langu.’+  Na sasa amuru kwamba wanikatie mierezi kutoka Lebanoni;+ na watumishi wangu watakuwa pamoja na watumishi wako, nami nitakupa mishahara ya watumishi wako kulingana na yote utakayosema, kwa maana wewe mwenyewe unajua vema kwamba sisi hatuna yeyote anayejua kukata miti kama Wasidoni.”+  Na ikawa kwamba mara tu Hiramu+ aliposikia maneno ya Sulemani, akaanza kushangilia sana, naye akasema: “Yehova amebarikiwa+ leo kwa maana amempa Daudi mwana mwenye hekima+ juu ya watu hawa wengi sana!”+  Basi Hiramu akatuma watu kwa Sulemani, akisema: “Nimesikia yale uliyotuma kwangu. Mimi nami nitafanya yote yanayokupendeza kwa habari ya mbao za mierezi na mbao za miberoshi.+  Watumishi wangu watazishusha kutoka Lebanoni+ kwenda baharini; nami nitaziweka katika vyelezo vya magogo ili zisafirishwe baharini mpaka mahali ambapo utanijulisha;+ nami nitazifungua pale, nawe utazichukua; na kufanya mapendezi yangu kwa kutoa chakula kwa ajili ya nyumba yangu.”+ 10  Hivyo Hiramu akampa Sulemani mbao za mierezi na mbao za miberoshi kulingana na mapendezi yake yote. 11  Naye Sulemani akampa Hiramu vipimo 20,000 vya kori+ vya ngano viwe chakula kwa ajili ya nyumba yake na vipimo 20 vya kori vya mafuta yaliyopondwa.+ Hivyo ndivyo vitu ambavyo Sulemani alimpa Hiramu mwaka baada ya mwaka.+ 12  Naye Yehova akampa Sulemani hekima, kama vile alivyokuwa amemwahidi;+ na pakawa na amani kati ya Hiramu na Sulemani, nao wawili wakafanya agano. 13  Na Mfalme Sulemani akaendelea kuwaleta wale wote walioandikishwa kufanya kazi ya kulazimishwa kutoka katika Israeli yote; na wale walioandikishwa kufanya kazi ya kulazimishwa+ jumla yao ikawa watu 30,000. 14  Naye akawa akiwapeleka Lebanoni kwa zamu za 10,000 kwa mwezi. Wakaendelea kukaa katika Lebanoni kwa mwezi mmoja, na kwa miezi miwili nyumbani kwao;+ na Adoniramu+ alikuwa juu ya wale walioandikishwa+ kufanya kazi ya kulazimishwa.+ 15  Na Sulemani akawa na+ wabeba-mizigo+ 70,000 na wachongaji wa mawe+ 80,000 mlimani,+ 16  mbali na wasimamizi+ wa kifalme wa Sulemani waliokuwa juu ya kazi, wasimamizi wa kazi+ 3,300 juu ya watu waliokuwa wakifanya kazi. 17  Basi mfalme akaamuru kwamba wachimbe mawe makubwa, mawe yenye bei ghali,+ ili kuweka msingi+ wa nyumba kwa mawe yaliyochongwa.+ 18  Kwa hiyo wajenzi wa Sulemani na wajenzi wa Hiramu na Wagebali+ wakachonga mawe, nao wakaendelea kutayarisha mbao na mawe ili kuijenga nyumba.

Maelezo ya Chini