Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

1 Wafalme 10:1-29

10  Basi malkia wa Sheba+ alikuwa akisikia habari za Sulemani kuhusiana na jina la Yehova.+ Kwa hiyo akaenda kumjaribu kwa maswali yenye kutatanisha.+  Mwishowe akafika Yerusalemu pamoja na msafara wenye kuvutia sana,+ ngamia+ wenye kuchukua mafuta ya zeri+ na dhahabu nyingi sana na mawe ya thamani; naye akaingia kwa Sulemani, na malkia huyo akaanza kumwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake.+  Naye Sulemani akamwambia mambo yake yote.+ Hakuna jambo lolote lililofichwa kwa mfalme ambalo hakumwambia yule malkia.+  Malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulemani+ na ile nyumba ambayo alikuwa amejenga,+  na chakula cha meza yake+ na kuketi kwa watumishi wake na utumishi wa mezani wa wale wenye kumhudumia na mavazi yao na vinywaji vyake+ na dhabihu zake za kuteketezwa alizotoa kwa ukawaida katika nyumba ya Yehova, basi haikubaki roho yoyote ndani ya malkia.+  Kwa hiyo akamwambia mfalme: “Ni la kweli neno lile nililosikia katika nchi yangu kuhusu mambo yako na kuhusu hekima yako.+  Nami sikuyaamini maneno hayo mpaka nilipokuja ili nijionee kwa macho yangu mwenyewe; na tazama! sikuwa nimeambiwa hata nusu.+ Umezidi katika hekima na mafanikio, mambo yale niliyoyasikia.+  Watu wako ni wenye furaha;+ ni wenye furaha+ hawa watumishi wako wanaosimama mbele yako daima, wakiisikiliza hekima yako!+  Na abarikiwe Yehova Mungu wako,+ ambaye amependezwa+ nawe, akakuweka juu ya kiti cha ufalme cha Israeli;+ kwa sababu Yehova anawapenda Israeli mpaka wakati usio na kipimo,+ hivi kwamba akakuchagua wewe uwe mfalme+ ili kufanya uamuzi wa hukumu+ na uadilifu.”+ 10  Ndipo akampa+ mfalme talanta 120 za dhahabu+ na mafuta mengi sana ya zeri+ na mawe ya thamani. Hayakuletwa kamwe tena mafuta ya zeri yaliyo mengi kama yale ambayo malkia wa Sheba alimpa Mfalme Sulemani. 11  Na kundi la meli la Hiramu+ lililochukua dhahabu kutoka Ofiri+ likaleta pia kutoka Ofiri mbao za misandali+ kwa wingi sana na mawe ya thamani.+ 12  Na mfalme akatengeneza kwa zile mbao za misandali vitegemeo kwa ajili ya nyumba ya Yehova+ na kwa ajili ya nyumba ya mfalme, na pia vinubi+ na vinanda+ kwa ajili ya waimbaji. Mbao za misandali kama hizo hazijaletwa wala kuonekana mpaka leo hii. 13  Naye Mfalme Sulemani mwenyewe akampa malkia wa Sheba vyote vilivyompendeza, ambavyo aliomba, zaidi ya vitu alivyompa kulingana na ukunjufu wa mkono+ wa Mfalme Sulemani. Baada ya hayo akageuka, akaenda katika nchi yake, yeye pamoja na watumishi wake.+ 14  Na uzito wa dhahabu+ iliyoletwa kwa Sulemani katika mwaka mmoja ulijumlika kuwa talanta 666 za dhahabu,+ 15  zaidi ya zile zilizoletwa na wasafiri na faida kutoka kwa wafanya-biashara na wafalme+ wote wa Waarabu+ na magavana wa nchi. 16  Na Mfalme Sulemani akatengeneza ngao kubwa mia mbili za dhahabu iliyochanganywa+ (akaweka shekeli mia sita za dhahabu kwenye kila ngao kubwa),+ 17  na ngao ndogo mia tatu za dhahabu iliyochanganywa (akaweka mina tatu za dhahabu kwenye kila ngao ndogo).+ Kisha mfalme akaziweka katika Nyumba ya Msitu wa Lebanoni.+ 18  Tena mfalme akatengeneza kiti kikubwa cha ufalme+ cha pembe za tembo+ na kukifunika kwa dhahabu safi.+ 19  Kulikuwa na vipandio sita vilivyoelekea kwenye kile kiti cha ufalme, na kile kiti kilikuwa na paa la mviringo nyuma yake, na kulikuwa na mikono ya kiti upande huu na upande ule kando ya mahali pa kuketi, na simba+ wawili walisimama kando ya ile mikono ya kiti.+ 20  Na kulikuwa na simba kumi na wawili waliosimama hapo juu ya vile vipandio sita, upande huu na upande ule. Hakuna ufalme mwingine wowote uliokuwa na kiti kilichotengenezwa hivyo.+ 21  Na vyombo vyote vya kunywea vya Mfalme Sulemani vilikuwa vya dhahabu, na vyombo vyote vya Nyumba ya Msitu wa Lebanoni+ vilikuwa vya dhahabu safi.+ Hapakuwa na kitu chochote cha fedha; fedha haikuhesabiwa kuwa kitu katika siku za Sulemani. 22  Kwa maana mfalme alikuwa na kundi la meli za Tarshishi+ baharini pamoja na kundi la meli za Hiramu. Mara moja kila miaka mitatu kundi la meli za Tarshishi zilikuja zikiwa zimebeba dhahabu+ na fedha, pembe za tembo,+ na sokwe na tausi. 23  Basi Mfalme Sulemani alikuwa mkuu katika utajiri+ na hekima+ kuliko wafalme wengine wote wa dunia. 24  Na watu wote wa dunia walikuwa wakiutafuta uso wa Sulemani ili wasikie hekima yake ambayo Mungu alikuwa ametia moyoni mwake.+ 25  Nao walikuwa wakileta kila mmoja zawadi yake,+ vyombo vya fedha+ na vyombo vya dhahabu na mavazi na silaha+ na mafuta ya zeri, farasi na nyumbu,+ kama kawaida ya kila mwaka.+ 26  Na Sulemani akaendelea kukusanya magari na farasi wengi zaidi; naye akawa na magari elfu moja na mia nne na farasi+ kumi na mbili elfu, naye akaviweka vitu hivyo katika majiji ya magari na karibu na mfalme katika Yerusalemu.+ 27  Na mfalme akafanya fedha iliyomo Yerusalemu kuwa kama mawe,+ akafanya mierezi iwe kama mikuyu iliyoko Shefela kwa wingi.+ 28  Na farasi wa Sulemani walisafirishwa kutoka Misri, na wanabiashara wa mfalme wakawa wakichukua kundi la farasi kwa bei fulani.+ 29  Na kwa kawaida gari lilikuwa likija na kusafirishwa kutoka Misri kwa vipande 600 vya fedha, na farasi kwa vipande 150; na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa wafalme wote wa Wahiti+ na wafalme wote wa Siria. Walikuwa wakisafirisha vitu kupitia hao.

Maelezo ya Chini