Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Samweli 31:1-13

31  Basi Wafilisti walikuwa wakipigana na Israeli,+ na watu wa Israeli wakaanza kukimbia kutoka mbele ya Wafilisti, nao wakaendelea kuanguka, wakiwa wameuawa+ katika Mlima Gilboa.+  Na Wafilisti wakaendelea kumfuatilia kwa ukaribu sana Sauli na wanawe; na mwishowe Wafilisti wakawapiga na kuwaua Yonathani+ na Abinadabu+ na Malki-shua,+ wana wa Sauli.  Na pigano likawa kali juu ya Sauli, na mwishowe wapiga-mishale, wapiga-upinde, wakampata, na hao wapiga-mishale wakamuumiza vibaya.+  Ndipo Sauli akamwambia mchukua-silaha wake: “Chomoa upanga wako,+ unichome nao, ili watu hawa wasiotahiriwa+ wasije na kunichoma na kunitendea vibaya.” Naye mchukua-silaha wake hakutaka,+ kwa sababu aliogopa sana. Basi Sauli akachukua upanga, akauangukia.+  Wakati yule mchukua-silaha wake alipoona kwamba Sauli amekufa,+ ndipo yeye pia akauangukia upanga wake mwenyewe, akafa pamoja naye.+  Basi Sauli na wanawe watatu na mchukua-silaha wake, watu wake wote, wakafa pamoja siku hiyo.+  Wakati watu wa Israeli waliokuwa katika eneo la nchi tambarare ya chini na waliokuwa katika eneo la Yordani walipoona kwamba watu wa Israeli wamekimbia, na kwamba Sauli na wanawe wamekufa, ndipo wakaanza kuyaacha majiji na kukimbia,+ kisha Wafilisti wakaingia na kuanza kukaa ndani yake.+  Na kesho yake ikawa kwamba, Wafilisti walipokuja kuwavua waliouawa,+ wakamkuta Sauli na wanawe watatu wameanguka juu ya Mlima Gilboa.+  Nao wakakata kichwa+ chake na kuvua silaha zake na kutuma wajumbe kotekote katika nchi ya Wafilisti ili kuzijulisha+ nyumba za sanamu+ zao pamoja na watu. 10  Mwishowe wakaweka silaha+ zake katika nyumba za sanamu za Ashtorethi,+ nao wakafunga maiti yake kwenye ukuta wa Beth-shani.+ 11  Na kumhusu yeye, wakaaji wa Yabesh-gileadi+ wakasikia yale ambayo Wafilisti walikuwa wamemtendea Sauli. 12  Mara moja wanaume wote mashujaa wakaondoka, wakaenda usiku kucha, wakachukua maiti ya Sauli na maiti za wanawe kutoka katika ukuta wa Beth-shani, wakaja mpaka Yabeshi na kuziteketeza kwa moto hapo.+ 13  Kisha wakachukua mifupa yao,+ na kuizika+ chini ya mkwaju+ ulio katika Yabeshi, nao wakafunga kwa siku saba.+

Maelezo ya Chini