Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

1 Samweli 28:1-25

28  Na ikawa katika siku hizo kwamba Wafilisti wakaanza kukusanya kambi zao kwa ajili ya jeshi ili kufanya vita juu ya Israeli.+ Basi Akishi akamwambia Daudi: “Bila shaka unajua kwamba unapaswa kwenda pamoja nami kambini, wewe na watu wako.”+  Kwa hiyo Daudi akamwambia Akishi: “Ndiyo sababu wewe mwenyewe unajua lile ambalo mtumishi wako anapaswa kufanya.” Basi Akishi akamwambia Daudi: “Ndiyo sababu nitakuweka kuwa mlinzi wa kichwa changu sikuzote.”+  Basi Samweli alikuwa amekufa, na Israeli wote walikuwa wamemwombolezea, wakamzika katika Rama jiji lake.+ Naye Sauli alikuwa amewaondolea mbali kutoka katika nchi wenye kuwasiliana na pepo na wajuzi wa kubashiri matukio.+  Na Wafilisti wakakusanyika, wakaja na kupiga kambi katika Shunemu.+ Kwa hiyo Sauli akakusanya pamoja Israeli wote nao wakapiga kambi katika Gilboa.+  Sauli alipoona kambi ya Wafilisti, akaogopa, na moyo wake ukaanza kutetemeka sana.+  Ingawa Sauli alikuwa akimuuliza Yehova,+ lakini Yehova hakumjibu kamwe,+ ama kwa ndoto+ ama kwa Urimu+ ama kwa manabii.+  Mwishowe Sauli akawaambia watumishi wake: “Nitafutieni mwanamke ambaye ni stadi wa kuwasiliana na pepo,+ nami nitaenda kwake nitafute shauri kutoka kwake.” Ndipo watumishi wake wakamwambia: “Tazama! Kuna mwanamke katika En-dori ambaye ni stadi wa kuwasiliana na pepo.”+  Kwa hiyo Sauli akajibadili sura+ na kuvaa mavazi mengine, akaenda, yeye na watu wawili pamoja naye; nao wakafika kwa yule mwanamke usiku.+ Sasa akasema: “Tafadhali, nifanyie uaguzi+ kwa kuwasiliana na pepo, unipandishie yule nitakayemtaja kwako.”  Hata hivyo, yule mwanamke akamwambia: “Tazama, wewe mwenyewe unajua vema yale ambayo Sauli alifanya, jinsi alivyowakatilia mbali kutoka katika nchi wenye kuwasiliana na pepo na wajuzi wa kubashiri matukio.+ Kwa nini, basi, unatenda kama mtu anayeitegea nafsi yangu mtego ili ufanye niuawe?”+ 10  Mara moja Sauli akamwapia kwa Yehova, akisema: “Kama Yehova anavyoishi,+ hutapata hatia ya kosa katika jambo hili!” 11  Ndipo yule mwanamke akasema: “Nikupandishie nani?” Naye akasema: “Nipandishie Samweli.”+ 12  Wakati yule mwanamke alipomwona “Samweli,”+ akaanza kupiga kelele kwa sauti yake yote; na mwanamke huyo akamwambia Sauli: “Kwa nini umenidanganya, kwa kuwa wewe mwenyewe ndiye Sauli?” 13  Lakini mfalme akamwambia: “Usiogope, lakini uliona nini?” Mwanamke huyo akaendelea kumwambia Sauli: “Niliona mungu+ akipanda juu kutoka katika dunia.” 14  Mara moja akamuuliza huyo mwanamke: “Ana umbo gani?” naye akasema: “Ni mwanamume mzee anayepanda juu, naye amevaa koti lisilo na mikono.”+ Ndipo Sauli akatambua kwamba huyo alikuwa ni “Samweli,”+ naye akainama kifudifudi, akasujudu. 15  Naye “Samweli” akaanza kumwambia Sauli: “Kwa nini umenisumbua kwa kufanya nipandishwe?”+ Na Sauli akasema: “Niko katika dhiki kali sana,+ kwa kuwa Wafilisti wanapigana nami, na Mungu ameniacha+ wala hakunipa jibu tena, ama kwa manabii ama kwa ndoto;+ ndiyo sababu ninakuita unijulishe jambo nitakalofanya.”+ 16  Na “Samweli” akaendelea kusema: “Kwa nini, basi, unaniuliza mimi, wakati ambapo Yehova mwenyewe amekuacha+ na kwamba yeye ni adui yako?+ 17  Na Yehova atajifanyia kama vile alivyosema kupitia mimi, na Yehova ataurarua ufalme kutoka mkononi mwako,+ na kumpa mwenzako Daudi.+ 18  Kwa vile hukusikiliza sauti ya Yehova,+ nawe hukutekeleza hasira yake inayowaka juu ya Amaleki,+ ndiyo sababu hakika Yehova atakutendea jambo hili leo. 19  Na Yehova atatia Israeli pia pamoja na wewe mkononi mwa Wafilisti,+ na kesho+ wewe na wana wako+ mtakuwa pamoja nami. Hata kambi ya Israeli, Yehova ataitia mkononi mwa Wafilisti.”+ 20  Ndipo Sauli akaanguka chini upesi akiwa amejilaza chini mwili mzima, akaogopa sana kwa sababu ya maneno ya “Samweli.” Pia, kukawa hakuna nguvu zozote ndani yake, kwa sababu alikuwa hajala chakula mchana mzima na usiku mzima. 21  Sasa yule mwanamke akamjia Sauli, akaona kwamba alikuwa na wasiwasi sana. Kwa hiyo akamwambia: “Tazama, mjakazi wako ameitii sauti yako, nami nikaitia nafsi yangu mkononi mwangu+ na kuyatii maneno uliyoniambia. 22  Na sasa, tafadhali, wewe pia uitii sauti ya mjakazi wako; na acha niweke mbele yako kipande cha mkate, nawe ule, ili upate nguvu, kwa sababu utaenda zako.” 23  Lakini akakataa na kusema: “Sitakula.” Hata hivyo, watumishi wake na pia yule mwanamke wakazidi kumsihi. Mwishowe akaitii sauti yao, akainuka kutoka chini na kuketi juu ya kiti. 24  Basi yule mwanamke alikuwa na ndama aliyenoneshwa+ nyumbani. Kwa hiyo akamchinja haraka,+ akachukua unga, akaukanda na kuoka keki zisizo na chachu. 25  Kisha akampakulia Sauli na watumishi wake, nao wakala. Ndipo wakaondoka, wakaenda zao usiku huo.+

Maelezo ya Chini