Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Samweli 23:1-29

23  Baada ya muda wakamletea Daudi habari, wakisema: “Tazama, Wafilisti wanapiga vita juu ya Keila,+ nao wanapora viwanja vya kupuria.”+  Ndipo Daudi akamuuliza+ Yehova, akisema: “Je, niende, na je, niwapige hawa Wafilisti?” Na Yehova akamwambia Daudi: “Nenda, nawe uwapige Wafilisti, uokoe Keila.”  Lakini watu wa Daudi wakamwambia: “Tazama! tunaogopa tukiwa hapa katika Yuda,+ nasi tukienda Keila kupigana na vikosi vya Wafilisti tutaogopa hata zaidi!”+  Kwa hiyo Daudi akauliza tena kutoka kwa Yehova.+ Sasa Yehova akamjibu na kusema: “Ondoka, shuka uende Keila, kwa sababu nitawatia Wafilisti mkononi mwako.”+  Basi Daudi akaenda pamoja na watu wake mpaka Keila, akapigana na Wafilisti na kuchukua mifugo yao, lakini akawapiga wao kwa mauaji makubwa; na Daudi akawa mwokozi wa wakaaji wa Keila.+  Sasa ikawa kwamba Abiathari+ mwana wa Ahimeleki alipokimbia kwenda kwa Daudi kule Keila, alishuka na efodi+ mkononi mwake.  Baada ya muda, Sauli akajulishwa: “Daudi amekuja Keila.”+ Naye Sauli akaanza kusema: “Mungu amemuuza mkononi mwangu,+ kwa maana amejifungia kwa kuingia katika jiji lenye milango na mapingo.”  Kwa hiyo Sauli akawaita watu wote kwenda vitani, washuke mpaka Keila, wamzingire Daudi na watu wake.  Naye Daudi akaja kujua kwamba Sauli alikuwa akitunga madhara+ juu yake. Basi akamwambia Abiathari kuhani: “Ilete efodi hapa.”+ 10  Na Daudi akaendelea kusema: “Ee Yehova, Mungu wa Israeli,+ mtumishi wako amesikia kwa hakika kwamba Sauli anatafuta kuja Keila ili aliharibu jiji kwa sababu yangu.+ 11  Je, wenye mashamba wa Keila watanitia mkononi mwake? Je, Sauli atashuka kuja kulingana na habari ambazo mtumishi wako amesikia? Ee Yehova, Mungu wa Israeli, tafadhali umwambie mtumishi wako.” Ndipo Yehova akasema: “Atashuka.”+ 12  Naye Daudi akaendelea kusema: “Je, wenye mashamba wa Keila watanitia mimi na watu wangu mkononi mwa Sauli?” Naye Yehova akasema: “Watakutia.”+ 13  Mara moja Daudi akasimama pamoja na watu wake, karibu watu mia sita,+ wakatoka katika Keila, wakaendelea kutembea mahali popote ambapo waliweza kutembea. Naye Sauli akajulishwa kwamba Daudi aliponyoka kutoka Keila, basi akaacha kwenda. 14  Na Daudi akaanza kukaa nyikani, katika mahali palipo pagumu kufikiwa, naye akaendelea kukaa katika eneo lenye milima katika nyika ya Zifu.+ Na Sauli akaendelea kumtafuta sikuzote,+ naye Mungu hakumtia mkononi mwake.+ 15  Na Daudi akaendelea kuogopa kwa sababu Sauli alikuwa ametoka ili kuitafuta nafsi yake, Daudi alipokuwa katika nyika ya Zifu kule Horeshi.+ 16  Sasa Yonathani mwana wa Sauli akasimama, akaenda kwa Daudi kule Horeshi, ili autie nguvu+ mkono wake kuhusiana na Mungu.+ 17  Naye akamwambia: “Usiogope;+ kwa kuwa mkono wa Sauli baba yangu hautakupata, na wewe utakuwa mfalme+ juu ya Israeli, na mimi nitakuwa wa pili kwako; na Sauli baba yangu pia anajua jambo hilo.”+ 18  Ndipo hao wawili wakafanya agano+ mbele za Yehova; na Daudi akaendelea kukaa katika Horeshi, naye Yonathani akaenda nyumbani kwake. 19  Baadaye watu wa Zifu+ wakaenda kwa Sauli kule Gibea,+ wakisema: “Je, Daudi hajifichi+ karibu nasi katika mahali palipo pagumu kufikiwa kule Horeshi,+ katika kilima cha Hakila,+ kilicho upande wa kuume wa Yeshimoni?+ 20  Basi sasa, kulingana na tamaa yote ya nafsi yako+ ya kushuka, Ee mfalme, shuka, na sehemu yetu itakuwa ni kumtia yeye mkononi mwa mfalme.”+ 21  Ndipo Sauli akasema: “Ninyi ni wabarikiwa wa Yehova,+ kwa maana mmenihurumia. 22  Tafadhali nendeni, vumilieni tena kidogo tu, mhakikishe na mwone mahali pake ambapo mguu wake utakuja—yeyote aliyemwona hapo—kwa maana nimeambiwa kwamba bila shaka yeye ni mjanja.+ 23  Angalieni na kuhakikisha kuhusu mahali pote pa kujificha ambapo yeye hujificha; nanyi mrudi kwangu mkiwa na huo ushuhuda, nami nitaenda pamoja nanyi; na itatukia kwamba, ikiwa yupo katika nchi hiyo, nitamtafuta kwa uangalifu kati ya maelfu+ yote ya Yuda.” 24  Kwa hiyo wakaondoka, wakaenda Zifu+ kumtangulia Sauli, huku Daudi na watu wake wakiwa katika nyika ya Maoni+ katika Araba+ upande wa kusini wa Yeshimoni. 25  Baadaye Sauli akaja na watu wake kumtafuta.+ Walipomjulisha Daudi, mara moja akashuka kwenda kwenye mwamba,+ naye akaendelea kukaa katika nyika ya Maoni. Sauli aliposikia habari hiyo, akaenda kumfuatilia+ Daudi katika nyika ya Maoni. 26  Mwishowe Sauli akaja upande huu wa mlima, na Daudi na watu wake wakawa upande mwingine wa mlima huo. Basi Daudi akafanya haraka kuondoka+ kwa sababu ya Sauli; wakati huo wote Sauli na watu wake walikuwa wakimzunguka Daudi na watu wake ili kuwakamata.+ 27  Lakini mjumbe fulani akamjia Sauli, akisema: “Fanya haraka uende, kwa maana Wafilisti wameivamia nchi!” 28  Ndipo Sauli akageuka, akaacha kumfuatilia Daudi,+ akaenda kukutana na Wafilisti. Ndiyo sababu wamepaita mahali hapo Mwamba wa Migawanyiko. 29  Ndipo Daudi akapanda kutoka huko, akaenda kukaa katika mahali palipo pagumu kufikiwa kule En-gedi.+

Maelezo ya Chini