Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Samweli 20:1-42

20  Na Daudi akakimbia+ kutoka Naiothi katika Rama. Hata hivyo, akaja na kusema mbele ya Yonathani: “Nimefanya nini?+ Kosa langu ni nini, nami nimetenda dhambi gani mbele ya baba yako, kwa maana anaitafuta nafsi yangu?”  Naye akamwambia: “Ni jambo lisilowaziwa!+ Hutakufa. Tazama! Baba yangu hatafanya jambo kubwa wala jambo dogo, asilifunue sikioni mwangu;+ na kwa nini baba yangu anifiche jambo hilo?+ Hilo halitendeki.”  Lakini Daudi akaapa+ tena na kusema: “Hakika baba yako anajua kwamba nimepata kibali machoni pako,+ na hivyo atasema, ‘Yonathani asijue jambo hili, asije akaumia moyoni.’ Lakini, kwa kweli, kama Yehova anavyoishi+ na kama nafsi yako inavyoishi,+ kuna kama hatua moja tu kati yangu na kifo!”+  Na Yonathani akaendelea kumwambia Daudi: “Lolote ambalo nafsi yako itasema nitakufanyia.”  Ndipo Daudi akamwambia Yonathani: “Tazama! Kesho ni mwezi mpya,+ nami lazima niketi pamoja na mfalme kwenye mlo; nawe uniache niende, nami nitajificha+ shambani mpaka jioni siku ya tatu.  Na baba yako akinikosa kwa vyovyote, ndipo useme, ‘Daudi aliniomba kwa bidii ruhusa ya kutokuwepo ili akimbie kwenda Bethlehemu+ jiji lake, kwa maana kuna dhabihu ya kila mwaka huko kwa ajili ya familia yote.’+  Yeye akisema hivi, ‘Ni vema!’ hilo litamaanisha amani kwa mtumishi wako. Lakini akikasirika kwa vyovyote, ujue kwamba ameazimia jambo baya.+  Nawe umwonyeshe mtumishi wako fadhili zenye upendo,+ kwa maana umemwingiza mtumishi wako pamoja nawe katika agano+ la Yehova. Lakini kama kuna kosa ndani yangu,+ wewe mwenyewe niue, kwa nini kunipeleka kwa baba yako?”  Kwa hiyo Yonathani akasema: “Hilo ni jambo lisilowaziwa kukuhusu! Lakini nikijua kwa vyovyote kwamba baba yangu ameazimia uovu uje juu yako, je, sitakuambia jambo hilo?”+ 10  Ndipo Daudi akamwambia Yonathani: “Ni nani atakayeniambia ikiwa baba yako huenda akujibu neno kali?” 11  Naye Yonathani akamwambia Daudi: “Wewe njoo tu, twende shambani.” Basi wote wawili wakaenda shambani. 12  Na Yonathani akaendelea kumwambia Daudi: “Yehova Mungu wa Israeli+ na awe shahidi+ kwamba nitampima baba yangu karibu wakati kama huu hapo kesho, au siku ya tatu, na ikiwa ana mwelekeo mwema kwa Daudi, je, hapo sitatuma neno kwako na kufunua habari hizo sikioni mwako? 13  Kwa hiyo Yehova na amtendee Yonathani hivyo na kuzidi,+ ikiwa, itakuwa vema kwa baba yangu kukutendea uovu, nami nisikufunulie habari hizo sikioni mwako na kukuacha uende zako, nawe hakika usiende kwa amani. Yehova na awe pamoja nawe,+ kama vile alivyokuwa pamoja na baba yangu.+ 14  Na wewe je, ikiwa nitakuwa hai bado,+ ndiyo, je, hutanionyesha fadhili zenye upendo za Yehova, ili nisife?+ 15  Nawe hutakatilia mbali fadhili zako zenye upendo zisiwe na nyumba yangu mpaka wakati usio na kipimo.+ Wala, wakati Yehova atakapokatilia mbali adui za Daudi, kila mmoja kutoka usoni pa nchi, 16  jina la Yonathani halitakatiliwa mbali kutoka katika nyumba ya Daudi.+ Na lazima Yehova atalitaka mkononi mwa adui za Daudi.” 17  Basi Yonathani akamwapia tena Daudi kwa sababu ya upendo wake kwake; kwa maana alimpenda jinsi alivyoipenda nafsi yake mwenyewe.+ 18  Na Yonathani akaendelea kumwambia: “Kesho ni mwezi mpya,+ nawe utakosekana, kwa sababu kiti chako kitakuwa wazi. 19  Na hakika utakosekana sana siku ya tatu; nawe uje mahali ulipojificha+ ile siku ya kazi, ukae karibu na hili jiwe hapa. 20  Nami nitapiga mishale mitatu upande mmoja wa jiwe hili, niitupe mahali nitakapotaka kuelekea shabaha. 21  Na tazama! nitamtuma mtumishi, nikisema, ‘Nenda, tafuta ile mishale.’ Nikimwambia mtumishi waziwazi hivi, ‘Tazama! Mishale iko upande huu wako, ichukue,’ ndipo uje, kwa maana hilo linamaanisha amani kwako, wala hakuna jambo, kama Yehova anavyoishi.+ 22  Lakini nikimwambia hivi huyo mvulana, ‘Tazama! Mishale iko mbali zaidi kutoka kwako,’ basi nenda, kwa kuwa Yehova amekutuma uende zako. 23  Na kuhusu neno hili ambalo tumesema+ mimi na wewe, tazama, Yehova na awe kati yangu na wewe mpaka wakati usio na kipimo.”+ 24  Ndipo Daudi akajificha shambani.+ Nao mwezi mpya ukafika, naye mfalme akaketi kula mlo.+ 25  Na mfalme alikuwa ameketi katika kiti chake kama katika zile nyakati nyingine, katika kiti kilicho kando ya ukuta; na Yonathani alikuwa anamwelekea, na Abneri+ alikuwa ameketi kando ya Sauli, lakini mahali pa Daudi palikuwa wazi. 26  Na Sauli hakusema lolote siku hiyo, kwa maana alisema moyoni mwake: “Jambo fulani limetokea, naye si safi,+ kwa kuwa hajatakaswa.” 27  Na ikawa kwamba, katika siku iliyofuata mwezi mpya, katika siku ya pili, mahali pa Daudi paliendelea kuwa wazi. Kwa hiyo Sauli akamwambia Yonathani mwana wake: “Kwa nini mwana wa Yese+ hakuja kwenye mlo jana wala leo?” 28  Basi Yonathani akamjibu Sauli: “Daudi aliniomba kwa bidii ruhusa ya kutokuwepo ili aende Bethlehemu.+ 29  Naye akaendelea kusema, ‘Tafadhali niache niende, kwa maana tuna dhabihu ya familia jijini, na ndugu yangu mwenyewe ndiye aliyeniamuru. Basi sasa, ikiwa nimepata kibali machoni pako, acha niende kisirisiri, ili niwaone ndugu zangu.’ Ndiyo sababu hakuja kwenye meza ya mfalme.” 30  Ndipo hasira+ ya Sauli ikawaka juu ya Yonathani naye akamwambia: “Wewe mwana wa mjakazi mwasi,+ je, mimi sijui vema kwamba unamchagua mwana wa Yese, kwa aibu yako mwenyewe na kwa aibu ya sehemu za siri za mama yako?+ 31  Kwa maana siku zote ambazo mwana wa Yese atakuwa hai katika nchi, wewe na ufalme wako hutasimama imara.+ Basi sasa tuma watu umlete kwangu, kwa maana amekusudiwa kufa.”+ 32  Hata hivyo, Yonathani akamjibu Sauli baba yake na kumwambia: “Kwa nini auawe?+ Amefanya nini?”+ 33  Ndipo Sauli akamtupia mkuki, ili ampige;+ na Yonathani akajua kwamba baba yake alikuwa ameazimia kumuua Daudi.+ 34  Mara moja Yonathani akasimama kutoka mezani akiwa na hasira kali,+ naye hakula mkate katika siku ya pili baada ya mwezi mpya, kwa maana alikuwa ameumizwa moyoni kwa habari ya Daudi,+ kwa sababu baba yake mwenyewe alikuwa amemfedhehesha.+ 35  Na ikawa asubuhi kwamba Yonathani akatoka kwenda zake katika lile shamba mahali alipoagana kukutana na Daudi,+ na mtumishi kijana alikuwa pamoja naye. 36  Naye akamwambia mtumishi wake: “Tafadhali kimbia, tafuta ile mishale ninayopiga.”+ Mtumishi akakimbia, naye akapiga mshale ili umpite, uende mbele yake. 37  Mtumishi yule alipofika mahali pa mshale aliokuwa amepiga Yonathani, Yonathani akaanza kuita kutoka nyuma ya mtumishi na kusema: “Je, mshale hauko mbali zaidi na wewe?”+ 38  Naye Yonathani akaendelea kuita kutoka nyuma ya mtumishi: “Upesi! Fanya haraka! Usisimame tuli!” Na yule mtumishi wa Yonathani akaiokota ile mishale, kisha akarudi kwa bwana wake. 39  Lakini mtumishi huyo hakujua lolote; ila Yonathani na Daudi peke yao ndio waliojua jambo hilo. 40  Kisha Yonathani akampa mtumishi wake silaha zake na kumwambia: “Nenda, zipeleke jijini.” 41  Yule mtumishi akaenda. Naye Daudi akasimama kutoka hapo karibu na upande wa kusini. Kisha akaanguka kifudifudi+ na kuinama mara tatu; nao wakaanza kubusiana+ na kuliliana, mpaka ikawa Daudi ndiye aliyelia zaidi.+ 42  Na Yonathani akaendelea kumwambia Daudi: “Nenda kwa amani,+ kwa maana tumeapa,+ sisi wawili, katika jina la Yehova, tukisema, ‘Yehova na awe kati yangu na wewe na kati ya uzao wangu na uzao wako mpaka wakati usio na kipimo.’”+ Basi Daudi akaondoka, akaenda zake, na Yonathani akarudi jijini.

Maelezo ya Chini