Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

1 Samweli 19:1-24

19  Mwishowe Sauli akamwambia Yonathani mwana wake na  watumishi wake wote habari za kumuua Daudi.+  Lakini Yonathani mwana wa Sauli alipendezwa sana na Daudi.+ Kwa hiyo Yonathani akamwambia Daudi, akisema: “Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi sasa jilinde, tafadhali, wakati wa asubuhi, nawe ukae mahali pa siri na ujifiche.+  Nami, kwa upande wangu, nitatoka na kusimama kando ya baba yangu katika shamba mahali utakapokuwa, nami nitasema na baba yangu kwa ajili yako, kisha nitaona litakalofanyika, nami hakika nitakuambia.”+  Basi Yonathani akasema vema+ kumhusu Daudi kwa Sauli baba yake na kumwambia: “Mfalme asitende dhambi+ juu ya Daudi mtumishi wake, kwa maana yeye hakutenda dhambi kwako wewe na kazi zake zimekuwa nzuri sana kwako wewe.+  Naye alitia nafsi yake mkononi mwake,+ na kumpiga yule Mfilisti,+ hivi kwamba Yehova akatimiza wokovu+ mkubwa kwa ajili ya Israeli wote. Wewe uliona jambo hilo, ukaanza kushangilia. Basi kwa nini utende dhambi juu ya damu isiyo na hatia kwa kumfanya Daudi auawe+ bila sababu?”+  Ndipo Sauli akaitii sauti ya Yonathani, na Sauli akaapa: “Kama Yehova anavyoishi,+ yeye hatauawa.”  Baadaye Yonathani akamwita Daudi na Yonathani akamwambia maneno hayo yote. Kisha Yonathani akampeleka Daudi kwa Sauli, naye akaendelea kuwa mbele yake kama hapo mwanzoni.+  Baada ya muda, vita vikatokea tena; na Daudi akafanya mashambulizi na kupigana na Wafilisti, akawapiga kwa mauaji makubwa,+ wakakimbia kutoka mbele yake.+  Na roho mbaya+ ya Yehova ikaja juu ya Sauli alipokuwa ameketi nyumbani mwake, mkuki ukiwa mkononi mwake, huku Daudi akipiga muziki kwa mkono wake. 10  Basi Sauli akatafuta kumpigilia Daudi ukutani+ kwa mkuki, lakini akakwepa+ kutoka mbele ya Sauli, hivi kwamba akaupigilia mkuki ule ndani ya ukuta. Naye Daudi akakimbia ili aponyoke usiku huo.+ 11  Baadaye Sauli akatuma wajumbe+ kwa nyumba ya Daudi ili wailinde na kumuua asubuhi;+ lakini Mikali mke wake akamwambia Daudi, akisema: “Usipoiponya nafsi yako usiku wa leo, kesho utakuwa mtu aliyeuawa.” 12  Mara moja Mikali akamteremsha Daudi kupitia dirishani, ili aende, akimbie na kuponyoka.+ 13  Ndipo Mikali akachukua sanamu ya terafimu+ na kuiweka kwenye kitanda, akaweka wavu wa manyoya ya mbuzi penye kichwa chake, kisha akaifunika kwa vazi. 14  Basi Sauli akatuma wajumbe wamchukue Daudi, lakini mke wake akasema: “Ni mgonjwa.”+ 15  Kwa hiyo Sauli akatuma hao wajumbe wamwone Daudi, akisema: “Mleteni kwangu akiwa katika hicho kitanda chake, nimuue.”+ 16  Wajumbe hao walipoingia, na tazama, kulikuwa na ile sanamu ya terafimu kitandani na wavu wa manyoya ya mbuzi mahali pa kichwa chake. 17  Kwa hiyo Sauli akamwambia Mikali: “Kwa nini ulinidanganya+ hivi, hata ukamwacha adui yangu+ aende zake, aponyoke?” Naye Mikali akamwambia Sauli: “Yeye mwenyewe aliniambia, ‘Niache niende! Kwa nini nikuue?’” 18  Na Daudi akakimbia, akaponyoka,+ akaenda kwa Samweli huko Rama.+ Naye akamwambia mambo yote ambayo Sauli alikuwa amemfanyia. Ndipo yeye na Samweli wakaenda zao, wakaanza kukaa katika Naiothi.+ 19  Mwishowe habari ikamfikia Sauli, ikisema: “Tazama! Daudi yuko huko Naiothi katika Rama.” 20  Mara moja Sauli akatuma wajumbe wamkamate Daudi. Nao walipowaona walio wazee kati ya manabii wakitoa unabii, na Samweli akiwa amesimama katika cheo chake juu yao, roho+ ya Mungu ikaja juu ya wale wajumbe wa Sauli, nao pia wakaanza kutenda kama manabii.+ 21  Walipomwambia Sauli habari hizo, mara moja akatuma wajumbe wengine, nao pia wakaanza kutenda kama manabii. Basi Sauli akatuma tena wajumbe wengine, kikundi cha tatu, nao pia wakaanza kutenda kama manabii. 22  Mwishowe yeye pia akaenda Rama. Alipofika kwenye tangi kubwa la maji lililo katika Seku, akaanza kuuliza na kusema: “Samweli na Daudi wako wapi?” Nao wakasema: “Wako Naiothi+ katika Rama.” 23  Naye akaendelea na safari yake kutoka hapo mpaka Naiothi katika Rama, na roho+ ya Mungu ikaja juu yake, ndiyo, juu yake, naye akaendelea kutembea na kutenda kama nabii mpaka alipoingia Naiothi katika Rama. 24  Naye pia akavua mavazi yake na kutenda, yeye pia, kama nabii mbele ya Samweli, akalala ameanguka chini akiwa uchi mchana huo wote na usiku huo wote.+ Hiyo ndiyo sababu walianza kusema: “Je, Sauli pia yumo kati ya manabii?”+

Maelezo ya Chini