Vipimo vya ufikikaji

Chagua lugha

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Hamia kwenye habari

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao

BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

1 Nyakati 20:1-8

20  Na ikawa kwamba mwanzoni mwa mwaka,+ wakati ambapo wafalme hufanya mashambulizi,+ Yoabu akaongoza jeshi la mapambano,+ akaiharibu nchi ya wana wa Amoni, akaenda kuzingira Raba,+ Daudi alipokuwa anakaa katika Yerusalemu; na Yoabu akapiga+ Raba na kulibomoa.  Lakini Daudi akaliondoa taji la Malkamu kutoka juu ya kichwa chake,+ naye akakuta likiwa na uzito wa talanta moja ya dhahabu, na ndani yake mlikuwa na mawe ya thamani; nalo likaja kuwa juu ya kichwa cha Daudi. Na nyara za jiji lile ambazo alileta zilikuwa nyingi sana.+  Na watu waliokuwa ndani yake akawatoa nje, akawatia kwenye kazi+ ya kukata mawe kwa misumeno na ya vifaa vya chuma vyenye ncha kali na ya mashoka;+ na hivyo ndivyo Daudi alivyoyafanya majiji yote ya wana wa Amoni. Mwishowe Daudi na watu wote wakarudi Yerusalemu.  Na ikawa kwamba baada ya hayo vita vikaanza kutokea na Wafilisti+ kule Gezeri.+ Ndipo Sibekai+ Mhusha akampiga Sipai wa wale waliozaliwa kwa Refaimu,+ hivi kwamba wakashindwa.  Na kukawa na vita tena na Wafilisti; na Elhanani+ mwana wa Yairi akampiga Lahmi ndugu ya Goliathi+ Mgathi, ambaye mpini wa mkuki wake ulikuwa kama mti wa wafumaji wa nguo.+  Na kukawa na vita tena katika Gathi,+ wakati kulipokuwa na mtu mwenye ukubwa usio wa kawaida,+ ambaye vidole vyake vya mikono na vidole vyake vya miguu vilikuwa sita sita, jumla 24;+ naye pia alikuwa amezaliwa kwa Refaimu.+  Naye akaendelea kudhihaki+ Israeli. Mwishowe Yonathani mwana wa Shimea+ ndugu ya Daudi akampiga na kumuua.  Hao ndio waliokuwa wamezaliwa kwa Refaimu+ katika Gathi;+ nao wakaanguka+ kwa mkono wa Daudi na kwa mkono wa watumishi wake.

Maelezo ya Chini