Vipimo vya ufikikaji

Chagua lugha

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Hamia kwenye habari

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao

BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

1 Nyakati 18:1-17

18  Na ikawa baadaye kwamba Daudi akawapiga Wafilisti+ na kuwatiisha na kuchukua Gathi+ na miji yake ya kandokando kutoka mkononi mwa Wafilisti.  Kisha akapiga Moabu, na Wamoabu+ wakawa watumishi wa Daudi wenye kuleta ushuru.+  Na Daudi akampiga Hadadezeri+ mfalme wa Soba+ kule Hamathi+ alipokuwa akienda zake kuweka mamlaka yake kwenye mto Efrati.+  Tena, Daudi akateka kutoka kwake magari 1,000 na wapanda-farasi 7,000 na watu 20,000 wanaoenda kwa miguu.+ Ndipo Daudi akakata mishipa ya magoti+ ya farasi wote wa magari,+ lakini akawaacha wabaki kati yao farasi 100 wa magari.  Wakati Siria ya Damasko walipokuja kumsaidia Hadadezeri mfalme wa Soba,+ Daudi akapiga watu 22,000 kati ya Wasiria.  Kisha Daudi akaweka kambi za kijeshi katika Siria ya Damasko,+ na Wasiria wakawa watumishi wa Daudi wenye kuleta ushuru.+ Na Yehova akaendelea kumpa Daudi wokovu popote alipoenda.+  Tena, Daudi akazichukua zile ngao za mviringo+ za dhahabu zilizokuwa kwa watumishi wa Hadadezeri, akazileta Yerusalemu.+  Na Daudi akachukua shaba nyingi sana kutoka katika Tibhathi+ na Kuni, majiji ya Hadadezeri. Sulemani aliitumia kutengeneza ile bahari ya shaba+ na zile nguzo+ na vyombo vya shaba.+  Wakati Tou mfalme wa Hamathi+ aliposikia kwamba Daudi amepiga jeshi lote la Hadadezeri+ mfalme wa Soba, 10  ndipo akamtuma haraka Hadoramu+ mwana wake kwa Mfalme Daudi aulize hali yake na kumpongeza kwa sababu alikuwa amepigana na Hadadezeri na kumpiga (kwa maana Hadadezeri alikuwa amezoea kupigana na Tou,) naye alikuwa na aina zote za vyombo vya dhahabu na fedha+ na shaba. 11  Vyombo hivyo pia Mfalme Daudi akavitakasa+ kwa Yehova, pamoja na ile fedha na dhahabu ambayo alikuwa amechukua kutoka kwa mataifa yote,+ kutoka Edomu na kutoka Moabu+ na kutoka kwa wana wa Amoni+ na kutoka kwa Wafilisti+ na kutoka kwa Amaleki.+ 12  Naye Abishai+ mwana wa Seruya,+ akawapiga Waedomu katika Bonde la Chumvi,+ watu kumi na nane elfu. 13  Basi akaweka kambi za kijeshi katika Edomu, na Waedomu wote wakawa watumishi wa Daudi.+ Na Yehova akaendelea kumwokoa Daudi popote alipoenda.+ 14  Na Daudi akaendelea kutawala juu ya Israeli yote,+ naye akaendelea kutoa uamuzi wa hukumu na uadilifu kwa ajili ya watu wake wote.+ 15  Na Yoabu mwana wa Seruya alikuwa juu ya jeshi;+ na Yehoshafati+ mwana wa Ahiludi alikuwa karani. 16  Na Sadoki+ mwana wa Ahitubu na Ahimeleki+ mwana wa Abiathari walikuwa makuhani, na Shausha+ alikuwa mwandishi. 17  Na Benaya+ mwana wa Yehoyada+ alikuwa juu ya Wakerethi+ na Wapelethi;+ na wana wa Daudi walikuwa wa kwanza katika cheo kando ya mfalme.+

Maelezo ya Chini