Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Mambo ya Nyakati 25:1-31

25  Tena Daudi na wakuu+ wa vikundi vya utumishi+ wakatenga kwa ajili ya utumishi sehemu ya wana wa Asafu, Hemani+ na Yeduthuni+ wenye kutoa unabii kwa vinubi,+ kwa vinanda+ na kwa matoazi.+ Na kutoka katika hesabu yao kukawa na wanaume rasmi kwa ajili ya utumishi wao.  Wa wana wa Asafu, Zakuri na Yosefu+ na Nethania na Asharela,+ wana wa Asafu chini ya amri ya Asafu+ mwenye kutoa unabii chini ya mfalme.  Wa Yeduthuni:+ wana wa Yeduthuni, Gedalia+ na Zeri+ na Yeshaya,+ na Shimei, Hashabia na Matithia,+ sita, chini ya amri ya Yeduthuni baba yao, aliyekuwa akitoa unabii akiwa na kinubi kwa ajili ya kumshukuru na kumsifu Yehova.+  Wa Hemani:+ wana wa Hemani, Bukia,+ Matania,+ Uzieli,+ Shebueli na Yerimothi, Hanania,+ Hanani, Eliatha,+ Gidalti+ na Romamti-ezeri,+ Yoshbekasha,+ Malothi,+ Hothiri,+ Mahaziothi.  Hawa wote ndio waliokuwa wana wa Hemani, mwonaji+ wa mfalme katika mambo ya Mungu wa kweli ili ainue pembe yake; basi Mungu wa kweli akampa Hemani wana kumi na wanne na binti watatu.+  Hawa wote ndio waliokuwa chini ya amri ya baba yao katika nyimbo kwenye nyumba ya Yehova, wakiwa na matoazi,+ vinanda+ na vinubi+ kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu wa kweli. Chini ya amri ya mfalme kulikuwa Asafu na Yeduthuni na Hemani.+  Na hesabu yao pamoja na ndugu zao waliozoezwa nyimbo kwa Yehova,+ wote wakiwa wajuzi,+ ikawa 288.  Basi wakapiga kura+ kuhusu vitu vinavyopaswa kutunzwa, mdogo akiwa sawasawa na mkubwa,+ mwenye ujuzi+ pamoja na mwenye kujifunza.  Na kura ikatoka: ya kwanza ya Asafu kwa ajili ya Yosefu,+ ya pili ya Gedalia+ (yeye na ndugu zake na wanawe walikuwa 12); 10  ya tatu ya Zakuri,+ wanawe na ndugu zake, 12; 11  ya 4 ya Izri,+ wanawe na ndugu zake, 12; 12  ya 5 ya Nethania,+ wanawe na ndugu zake, 12; 13  ya 6 ya Bukia, wanawe na ndugu zake, 12; 14  ya 7 ya Yesharela,+ wanawe na ndugu zake, 12; 15  ya 8 ya Yeshaya, wanawe na ndugu zake, 12; 16  ya 9 ya Matania, wanawe na ndugu zake, 12; 17  ya 10 ya Shimei, wanawe na ndugu zake, 12; 18  ya 11 ya Azareli,+ wanawe na ndugu zake, 12; 19  ya 12 ya Hashabia, wanawe na ndugu zake, 12; 20  ya 13, ya Shubaeli,+ wanawe na ndugu zake, 12; 21  ya 14, ya Matithia, wanawe na ndugu zake, 12; 22  ya 15, ya Yeremothi, wanawe na ndugu zake, 12; 23  ya 16, ya Hanania, wanawe na ndugu zake, 12; 24  ya 17, ya Yoshbekasha, wanawe na ndugu zake, 12; 25  ya 18, ya Hanani, wanawe na ndugu zake, 12; 26  ya 19, ya Malothi, wanawe na ndugu zake, 12; 27  ya 20, ya Eliatha, wanawe na ndugu zake, 12; 28  ya 21, ya Hothiri, wanawe na ndugu zake, 12; 29  ya 22, ya Gidalti, wanawe na ndugu zake, 12; 30  ya 23, ya Mahaziothi,+ wanawe na ndugu zake, 12; 31  ya 24, ya Romamti-ezeri,+ wanawe na ndugu zake, 12.

Maelezo ya Chini