Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

1 Mambo ya Nyakati 24:1-31

24  Basi wana wa Haruni walikuwa na migawanyo yao. Wana wa Haruni walikuwa Nadabu+ na Abihu,+ Eleazari+ na Ithamari.+  Hata hivyo, Nadabu na Abihu+ walikufa kabla ya baba yao,+ nao hawakuwa na wana wowote, bali Eleazari+ na Ithamari wakaendelea kuwa makuhani.  Na Daudi, na Sadoki+ kutoka kwa wana wa Eleazari, na Ahimeleki+ kutoka kwa wana wa Ithamari wakawafanya wawe migawanyo kwa ajili ya cheo chao katika utumishi wao.+  Lakini wana wa Eleazari wakaonekana kuwa na wanaume wengi waliokuwa vichwa kuliko wana wa Ithamari. Basi wakawagawa kwa wana wa Eleazari, wawe vichwa vya nyumba za ukoo wao wa upande wa baba, kumi na sita, na kwa wana wa Ithamari, wawe vichwa vya nyumba zao za ukoo wa upande wa baba, wanane.  Tena, wakawagawa kwa kura,+ hawa pamoja na wale, kwa maana kulipaswa kuwa na wakuu wa mahali patakatifu+ na wakuu wa Mungu wa kweli kutoka kwa wana wa Eleazari na kutoka kwa wana wa Ithamari.  Ndipo Shemaya mwana wa Nethaneli mwandishi+ wa Walawi akawaandika mbele ya mfalme na wakuu na Sadoki+ kuhani na Ahimeleki+ mwana wa Abiathari+ na vichwa vya baba za makuhani na vya Walawi,+ nyumba moja ya ukoo wa upande wa baba ikichaguliwa kwa ajili ya Eleazari+ na moja ikichaguliwa kwa ajili ya Ithamari.+  Na kura ikatoka: ya kwanza ya Yehoyaribu;+ ya pili ya Yedaya,  ya 3 ya Harimu, ya 4 ya Seorimu,  ya 5 ya Malkiya, ya 6 ya Miyamini, 10  ya 7 ya Hakozi, ya 8 ya Abiya,+ 11  ya 9 ya Yeshua, ya 10 ya Shekania, 12  ya 11 ya Eliashibu, ya 12 ya Yakimu, 13  ya 13 ya Hupa, ya 14 ya Yeshebeabu, 14  ya 15 ya Bilga, ya 16 ya Imeri, 15  ya 17 ya Heziri, ya 18 ya Hapisesi, 16  ya 19 ya Pethahia, ya 20 ya Yehezkeli, 17  ya 21 ya Yakini, ya 22 ya Gamuli, 18  ya 23 ya Delaya, ya 24 ya Maazia. 19  Hivi ndivyo vilivyokuwa vyeo+ vyao kwa ajili ya utumishi wao,+ kuingia katika nyumba ya Yehova kulingana na haki yao+ inayostahiliwa kwa mkono wa Haruni babu yao, kama vile Yehova, Mungu wa Israeli, alivyokuwa amemwamuru. 20  Na wa wana wa Lawi waliobaki, wa wana wa Amramu+ kulikuwa na Shubaeli;+ wa wana wa Shubaeli, Yehdeya; 21  wa Rehabia:+ wa wana wa Rehabia, Ishia akiwa kichwa; 22  wa Waishari,+ Shelomothi;+ wa wana wa Shelomothi, Yahathi; 23  na wana wa Hebroni,+ Yeria+ akiwa kichwa, Amaria wa pili, Yahazieli wa tatu, Yekameamu wa nne. 24  Wana wa Uzieli, Mika; wa wana wa Mika,+ Shamiri. 25  Ndugu ya Mika alikuwa Ishia; wa wana wa Ishia, Zekaria. 26  Wana wa Merari+ walikuwa Mali+ na Mushi;+ wana wa Yaazia, Beno. 27  Wana wa Merari: Wa Yaazia, Beno na Shohamu na Zakuri na Ibri. 28  Wa Mali, Eleazari, ambaye hakupata wana wowote.+ 29  Wa Kishi: wana wa Kishi walikuwa Yerahmeeli. 30  Na wana wa Mushi walikuwa Mali+ na Ederi na Yerimothi.+ Hao ndio waliokuwa wana wa Walawi kulingana na nyumba za ukoo wa upande wa baba+ zao. 31  Nao wenyewe pia wakapiga kura+ sawasawa na walivyofanya ndugu zao wana wa Haruni mbele ya Daudi mfalme, na Sadoki na Ahimeleki na vichwa vya nyumba za ukoo wa upande wa baba vya makuhani na vya Walawi. Na kwa habari ya nyumba za ukoo wa upande wa baba,+ aliye kichwa alikuwa sawasawa na ndugu yake mdogo.

Maelezo ya Chini