Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Mambo ya Nyakati 10:1-14

10  Nao Wafilisti+ wakawapiga Israeli; na watu wa Israeli wakaanza kukimbia kutoka mbele ya Wafilisti, wakaendelea kuanguka wakiwa wameuawa katika Mlima Gilboa.+  Na Wafilisti wakaendelea kumfuatilia kwa ukaribu sana Sauli na wanawe; na Wafilisti wakawapiga na kuwaua Yonathani+ na Abinadabu+ na Malki-shua,+ wana wa Sauli.+  Na pigano likawa kali juu ya Sauli; na mwishowe wanaopiga mishale kwa kutumia upinde wakampata, na hao wapiga-mishale wakamuumiza.+  Ndipo Sauli akamwambia mchukua-silaha wake:+ “Chomoa upanga wako,+ unichome nao, ili watu hawa wasiotahiriwa+ wasije kunitendea vibaya.”+ Naye mchukua-silaha wake hakutaka,+ kwa sababu aliogopa sana. Basi Sauli akachukua upanga, akauangukia.+  Wakati yule mchukua-silaha wake alipoona kwamba Sauli amekufa, ndipo yeye pia akauangukia upanga, akafa.+  Basi Sauli na wanawe watatu wakafa,+ na wote wa nyumba yake wakafa pamoja.  Wakati watu wote wa Israeli waliokuwa katika nchi tambarare ya chini walipoona kwamba wamekimbia na kwamba Sauli na wanawe wamekufa, ndipo wakaanza kuyaacha majiji yao na kukimbia;+ kisha Wafilisti wakaingia na kuanza kukaa ndani yake.  Na kesho yake ikawa kwamba, Wafilisti walipokuja kuwavua+ waliouawa, wakamkuta Sauli na wanawe wameanguka juu ya Mlima Gilboa.+  Nao wakamvua na kuchukua kichwa+ chake na silaha zake na kutuma wajumbe kotekote katika nchi ya Wafilisti ili kuzijulisha+ sanamu zao+ pamoja na watu. 10  Mwishowe wakaweka silaha zake katika nyumba ya mungu wao,+ na fuvu lake la kichwa wakalifunga kwenye nyumba ya Dagoni.+ 11  Na watu wote wa Yabeshi+ katika Gileadi wakasikia yote ambayo Wafilisti walikuwa wamemtendea Sauli.+ 12  Basi wanaume wote mashujaa wakaondoka na kuchukua maiti ya Sauli na maiti za wanawe, wakazileta mpaka Yabeshi na kuizika mifupa yao chini ya ule mti mkubwa+ katika Yabeshi;+ nao wakafunga+ kwa siku saba. 13  Basi Sauli akafa kwa sababu alikosa uaminifu kwa kutenda bila imani+ juu ya Yehova kuhusu lile neno la Yehova ambalo hakuwa ameshika na pia kwa sababu ya kuuliza kutoka kwa mwenye kuwasiliana na pepo.+ 14  Naye hakuuliza kutoka kwa Yehova.+ Kwa hiyo akamuua na kumpa Daudi mwana wa Yese ufalme.+

Maelezo ya Chini