Prejsť na článok

Prejsť na obsah

3. ČASŤ

Používanie otázok

Používanie otázok

Ako môžeš dávať otázky, aby si vyvolal záujem poslucháčov a vyzdvihol dôležité informácie?