Zlepšuj sa v posunkovaní a vyučovaní – videá

Zlepši si svoje schopnosti v posunkovaní a vyučovaní.

1. ČASŤ

Zaujímavý úvod

Čo môžeš povedať na úvod, aby si ľudí zaujal?

2. ČASŤ

Uvoľnené posunkovanie

Čo môžeš urobiť, aby sa ľudia cítili príjemne, keď sa s nimi rozprávaš?

3. ČASŤ

Používanie otázok

Ako môžeš dávať otázky, aby si vyvolal záujem poslucháčov a vyzdvihol dôležité informácie?

4. ČASŤ

Uvedenie biblických veršov

Ako môžeš pripraviť myseľ divákov na biblický text, ktorý ukážeš?

5. ČASŤ

Presné posunkovanie

Čo ti pomôže, aby si presne posunkoval?

6. ČASŤ

Jasné vysvetlenie biblických textov

Čo by si mal urobiť, keď ukazuješ biblický verš, aby si divákom pomohol pochopiť, prečo ho ukazuješ?