„Dúfame v to, čo nevidíme“

Satan sa snaží oslabiť našu vernosť a spôsobiť, aby sme stratili nádej. Ako si môžeme udržať vyrovnanosť a zostať verní Bohu?

„Dúfame v to, čo nevidíme“ — Úvod

Jedna rodina prežíva podobné skúšky viery, aké sú opísané v biblickej knihe Jób. S Jehovovou pomocou ich zvládne a niečo podobné môžeme zvládnuť aj my.

„Dúfame v to, čo nevidíme“

Tento silný príbeh posilní tvoje odhodlanie zostať v skúškach verný Bohu a udržať si nádej.