Skončí sa raz všetko utrpenie?

Skončí sa raz všetko utrpenie?

Myslíte si, že...

  • áno?

  • nie?

  • možno?

ČO HOVORÍ BIBLIA

„Boh... im zotrie z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude.“ ​(Zjavenie 21:3, 4, Katolícky preklad)

ČO TO MÔŽE ZNAMENAŤ PRE VÁS

Istotu, že naše problémy nespôsobuje Boh. (Jakub 1:13)

Útechu, že Boh s nami cíti, keď trpíme. (Zechariáš 2:8)

Nádej, že všetko utrpenie sa raz určite skončí. (Žalm 37:9–11)

DÁ SA VERIŤ TOMU, ČO HOVORÍ BIBLIA?

Áno, a to najmenej z dvoch dôvodov:

  • Boh nenávidí nespravodlivosť a utrpenie. Všimnite si, ako to Boh vnímal, keď v staroveku kruto zaobchádzali s jeho ľudom. Biblia hovorí, že „mal s nimi súcit, keď stenali pod svojimi utláčateľmi a prenasledovateľmi“. (Sudcovia 2:18, Preklad A. Boteka)

    Boh pociťuje silné negatívne emócie voči tým, ktorí ubližujú druhým. Biblia napríklad hovorí, že „ruky prelievajúce nevinnú krv“ sú mu odporné. (Príslovia 6:16, 17, Preklad nového sveta)

  • Boh sa osobne zaujíma o každého z nás. Biblia hovorí, že „každý dobre pozná svoju pohromu a svoju bolesť“, ale uisťuje nás, že o tom všetkom dobre vie aj Boh Jehova! (2. Paralipomenon 6:29, 30)

Jehova prostredníctvom svojho Kráľovstva čoskoro odstráni všetky ťažkosti, smútok a bolesť každého človeka. (Matúš 6:9, 10) Kým ten čas príde, Boh nežne utešuje všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú. (Skutky 17:27; 2. Korinťanom 1:3, 4)

NA ZAMYSLENIE

Prečo Boh dovoľuje, aby ľudia trpeli?

Odpoveď na túto otázku nájdete v Biblii: 2. PETRA 3:9; RIMANOM 5:12