Môžu mŕtvi znova žiť?

Môžu mŕtvi znova žiť?

Myslíte si, že...

  • áno?

  • nie?

  • to nikto nevie?

ČO HOVORÍ BIBLIA

„Nastane vzkriesenie.“ ​(Skutky 24:15, Preklad nového sveta)

ČO TO MÔŽE ZNAMENAŤ PRE VÁS

Vyslobodenie z pút nezdravého strachu zo smrti. (Hebrejom 2:15)

Pevnú nádej, že sa opäť stretnete so svojimi blízkymi, ktorí zomreli. (Rimanom 15:4, Ján 5:28, 29, 2. Korinťanom 1:3, 4)

DÁ SA VERIŤ TOMU, ČO HOVORÍ BIBLIA?

Áno, a to najmenej z troch dôvodov:

  • Boh je Stvoriteľom života. Biblia hovorí, že Boh Jehova je „zdroj života“. (Žalm 36:9; Skutky 17:24, 25) Ten, kto dal život všetkému živému, je určite schopný vrátiť život niekomu, kto zomrel.

  • Boh už v minulosti niektorých ľudí vzkriesil. V Biblii sa píše o ôsmich prípadoch, keď boli ľudia — mladí, starí, muži i ženy — vzkriesení, aby mohli znovu žiť, a to tu na zemi. Niektorí z nich boli mŕtvi len krátko, ale jeden muž bol v hrobke až štyri dni! (Ján 11:39–44)

  • Boh túži znova kriesiť ľudí. Jehova nenávidí smrť. Považuje ju za nepriateľa, ktorého odstráni. (1. Korinťanom 15:26) Tých, ktorých tento nepriateľ drží vo svojom zovretí, vyslobodí tak, že ich vzkriesi. Jehova túži vzkriesiť tých, ktorí sú v jeho pamäti, aby mohli opäť žiť tu na zemi. (Jób 14:14, 15)

NA ZAMYSLENIE

Prečo starneme a zomierame?

Odpoveď na túto otázku nájdete v Biblii: 1. MOJŽIŠOVA 3:17–19; RIMANOM 5:12