Čo si myslíte o Biblii?

Čo si myslíte o Biblii?

Je to podľa vás...

  • kniha ľudskej múdrosti?

  • zbierka mýtov a legiend?

  • Božie Slovo?

ČO HOVORÍ BIBLIA

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté.“ ​(2. Timotejovi 3:16, Katolícky preklad)

ČO TO MÔŽE ZNAMENAŤ PRE VÁS

Uspokojujúce odpovede na dôležité otázky. (Príslovia 2:1–5)

Spoľahlivé rady pre každodenný život. (Žalm 119:105)

Skutočnú nádej do budúcnosti. (Rimanom 15:4)

DÁ SA VERIŤ TOMU, ČO HOVORÍ BIBLIA?

Áno, a to najmenej z troch dôvodov:

  • Jedinečný vnútorný súlad. Biblia bola písaná v priebehu viac než 1 600 rokov a písalo ju asi 40 ľudí. Väčšina z nich sa nikdy nestretla. Napriek tomu má táto kniha jednu hlavnú tému a tvorí harmonický celok, v ktorom nie sú rozpory.

  • Čestnosť pisateľov. Zdá sa, že historici majú tendenciu zamlčovať alebo skresľovať porážky svojho národa. Naproti tomu biblickí pisatelia otvorene písali o chybách svojho ľudu a dokonca aj o vlastných zlyhaniach. (2. Paralipomenon 36:15, 16; Žalm 51:1–4)

  • Spoľahlivé proroctvá. V Biblii bolo asi dvesto rokov vopred predpovedané zničenie starovekého mesta Babylon. (Izaiáš 13:17–22) Proroctvo podrobne hovorilo o tom, ako bude mesto dobyté, a dokonca aj o tom, ako sa bude volať jeho dobyvateľ! (Izaiáš 45:1–3)

    Splnilo sa aj množstvo ďalších biblických proroctiev, a to do najmenších detailov. Nie je to dôvod veriť, že Biblia je naozaj od Boha? (2. Petra 1:21)

NA ZAMYSLENIE

Ako vám môže Božie Slovo pomôcť zlepšiť život?

Odpoveď na túto otázku nájdete v Biblii: IZAIÁŠ 48:17, 18; 2. TIMOTEJOVI 3:16, 17