Čo prinesie budúcnosť?

Čo prinesie budúcnosť?

Myslíte si, že...

  • bude lepšie?

  • bude horšie?

  • nič sa nezmení?

ČO HOVORÍ BIBLIA

„Boh... im zotrie každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“ ​(Zjavenie 21:3, 4, Preklad nového sveta)

ČO TO MÔŽE ZNAMENAŤ PRE VÁS

Zmysluplnú a uspokojujúcu prácu. (Izaiáš 65:21–23)

Už žiadne choroby ani bolesť. (Izaiáš 25:8; 33:24)

Šťastný život bez konca v kruhu rodiny a priateľov. (Žalm 37:11, 29)

DÁ SA VERIŤ TOMU, ČO HOVORÍ BIBLIA?

Áno, a to najmenej z dvoch dôvodov:

  • Boh dokáže splniť to, čo sľúbil. V Biblii je Boh Jehova nazvaný „Všemohúci“, pretože má neobmedzenú moc. (Zjavenie 15:3) Teda je schopný splniť svoj sľub zmeniť svet k lepšiemu. Biblia hovorí, že „u Boha je všetko možné“. (Matúš 19:26)

  • Boh túži splniť to, čo sľúbil. Jehova napríklad túži vzkriesiť ľudí, ktorí zomreli. (Jób 14:14, 15)

    Biblia tiež ukazuje, že Boží Syn, Ježiš Kristus, uzdravoval chorých. Prečo to robil? Lebo im chcel pomôcť. (Marek 1:40, 41) Ježiš dokonale odzrkadľoval osobnosť svojho Otca — aj v tom, že túžil pomáhať ľuďom, ktorí to potrebovali. (Ján 5:19)

    Preto si môžeme byť istí, že aj Jehova, aj Ježiš nám chcú pomôcť, aby sme mali naozaj šťastnú budúcnosť! (Žalm 72:12–14; 145:16; 2. Petra 3:9)

NA ZAMYSLENIE

Čo Boh urobí, aby sa svet zmenil k lepšiemu?

Odpoveď na túto otázku nájdete v Biblii: MATÚŠ 6:9, 10; DANIEL 2:44