Čo je Božie Kráľovstvo?

Čo je Božie Kráľovstvo?

Je to podľa vás...

 • niečo v srdci?

 • posmrtný život v nebi?

 • nebeská vláda?

ČO HOVORÍ BIBLIA

„Boh zriadi kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené.“ ​(Daniel 2:44, Preklad nového sveta)

„Bude vládnuť ako kráľ nad Jakobovým domom navždy a jeho kráľovstvu nebude konca.“ ​(Lukáš 1:33; Izaiáš 9:6, Slovenský ekumenický preklad)

ČO TO MÔŽE ZNAMENAŤ PRE VÁS

 • Spravodlivú vládu, ktorá sa o ľudí naozaj postará. (Izaiáš 48:17, 18)

 • Dokonalé zdravie a šťastný život v ideálnych podmienkach, ktoré Božia vláda vytvorí na zemi. (Zjavenie 21:3, 4)

DÁ SA VERIŤ TOMU, ČO HOVORÍ BIBLIA?

Áno, a to najmenej z dvoch dôvodov.

 • Ježiš už ukázal, čo Božie Kráľovstvo dosiahne. Svojich nasledovníkov učil, aby sa modlili o príchod Božieho Kráľovstva a o to, aby sa na zemi diala Božia vôľa. (Matúš 6:9, 10) A ukázal, čo bude vypočutie tejto modlitby znamenať.

  Keď bol na zemi, sýtil hladných, uzdravoval chorých a dokonca kriesil mŕtvych. (Matúš 15:29–38; Ján 11:38–44) Bola to ukážka toho, čo ako Vládca Božieho Kráľovstva urobí pre ľudí, ktorí budú žiť pod jeho vládou. (Zjavenie 11:15)

 • Situácia vo svete svedčí o tom, že Božie Kráľovstvo príde už čoskoro. Ježiš predpovedal, že tesne predtým, ako toto Kráľovstvo nastolí mier, budú zem pustošiť vojny, hlad a zemetrasenia. (Matúš 24:3, 7)

  To všetko sa deje priamo pred našimi očami. Preto si môžeme byť istí, že Božie Kráľovstvo všetky tieto problémy už čoskoro odstráni.

NA ZAMYSLENIE

Ako bude vyzerať život na zemi pod vládou Božieho Kráľovstva?

Odpoveď na túto otázku nájdete v Biblii: ŽALM 37:29; IZAIÁŠ 65:21–23