9. ČASŤ

Uctievajte Jehovu ako rodina

Uctievajte Jehovu ako rodina

„Uctievajte Toho, ktorý utvoril nebo a zem a more a pramene vôd.“ ​(Zjavenie 14:7)

Vďaka tejto brožúre ste sa mohli presvedčiť, že Biblia obsahuje veľmi veľa praktických rád do osobného a rodinného života. Jehova chce, aby sme boli šťastní. Sľubuje, že keď dáte duchovné veci na prvé miesto, „všetko [potrebné] vám bude pridané“. (Matúš 6:33) Veľmi si praje, aby ste boli jeho priateľom. Využívajte preto každú možnosť, aby ste si posilňovali vzťah k nemu. Byť Božím priateľom je pre človeka tá najväčšia česť. (Matúš 22:37, 38)

1. POSILŇUJTE SI VZŤAH K BOHU

ČO HOVORÍ BIBLIA: „‚Budem vám Otcom a vy mi budete synmi a dcérami,‘ hovorí Jehova.“ ​(2. Korinťanom 6:18) Boh chce, aby ste sa stali jeho blízkym priateľom. Veľmi vám v tom pomôže modlitba. Jehova vás povzbudzuje: „Ustavične sa modlite.“ ​(1. Tesaloničanom 5:17) Túži po tom, aby ste mu hovorili o svojich najvnútornejších myšlienkach a obavách. (Filipanom 4:6) Modlite sa spolu s rodinou. Keď to budete robiť, budú vnímať, že Boh je pre vás skutočný.

No rozprávať sa s Bohom znamená aj počúvať to, čo on hovorí nám. Môžete to robiť tak, že budete študovať jeho Slovo a publikácie založené na Biblii. (Žalm 1:1, 2) Uvažujte o tom, čo sa zo štúdia dozvedáte. (Žalm 77:11, 12) A ak chcete počúvať Boha, je nevyhnutné, aby ste pravidelne navštevovali kresťanské zhromaždenia. (Žalm 122:1–4)

Ďalším dôležitým spôsobom, ako si môžete posilňovať vzťah k Jehovovi, je hovoriť o ňom druhým ľuďom. Čím častejšie budete o Jehovovi hovoriť, tým bližšie sa k nemu budete cítiť. (Matúš 28:19, 20)

VYSKÚŠAJTE:

  • Každý deň si vyhraďte čas na čítanie Biblie a na modlitbu.

  • Dávajte prednosť duchovným činnostiam pred zábavou a oddychovými činnosťami.

2. TEŠTE SA Z RODINNÉHO UCTIEVANIA

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ ​(Jakub 4:8) Naplánujte si pravidelné rodinné uctievanie a nevynechávajte ho. (1. Mojžišova 18:19) No je potrebné ešte niečo viac. Boh musí byť neoddeliteľnou súčasťou vášho každodenného života. Posilňujte vzťah členov vašej rodiny k Bohu tým, že sa o ňom budete rozprávať. Kedy to môžete robiť? Biblia nabáda: „Keď budeš sedieť v svojom dome i keď pôjdeš po ceste i keď budeš líhať i keď budeš vstávať.“ ​(5. Mojžišova 6:6, 7) Buďte ako Jozua, ktorý povedal: „Ja a moja domácnosť, my budeme slúžiť Jehovovi.“ ​(Jozua 24:15)

VYSKÚŠAJTE:

  • Majte pravidelný program duchovného sýtenia, ktorý prispôsobíte potrebám jednotlivých členov vašej rodiny.