8. ČASŤ

Keď do života zasiahne tragédia

Keď do života zasiahne tragédia

„Veľmi sa radujete, hoci ste boli teraz na chvíľku, ak to musí byť, zarmútení rôznymi skúškami.“ ​(1. Petra 1:6)

Hoci robíte všetko pre to, aby ste mali šťastnú rodinu, nečakané udalosti v živote vás môžu oberať o radosť. (Kazateľ 9:11) Aj vtedy, keď prechádzate ťažkým obdobím, Boh je pripravený pomôcť vám. Ak uplatníte uvedené biblické zásady, pomôže to vám i vašej rodine zvládnuť aj tie najťažšie situácie.

1. SPOLIEHAJTE SA NA JEHOVU

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Uvrhnite naňho všetku svoju úzkostlivú starosť, lebo sa o vás stará.“ ​(1. Petra 5:7) Nikdy nezabúdajte, že za ťažkosti, ktoré zažívate, nie je zodpovedný Boh. (Jakub 1:13) Utiekajte sa k nemu, lebo on vám dokáže pomôcť tým najlepším spôsobom. (Izaiáš 41:10) „Vylievajte pred ním svoje srdce.“ ​(Žalm 62:8)

Zdrojom útechy môže byť pre vás aj každodenné čítanie a štúdium Božieho Slova. Tak sa presvedčíte o pravdivosti slov, že Jehova nás „teší vo všetkom našom súžení“. (2. Korinťanom 1:3, 4; Rimanom 15:4) Boh sľubuje, že vám dá „pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie“. (Filipanom 4:6, 7, 13)

VYSKÚŠAJTE:

  • Modlite sa k Jehovovi, aby vám pomohol zachovať si pokoj a rozvahu.

  • Prejdite si všetky možnosti, ktoré máte, a vyberte si tú najvhodnejšiu.

2. STARAJTE SA O SEBA A O SVOJU RODINU

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Srdce toho, kto má porozumenie, získava poznanie a ucho múdrych sa snaží nájsť poznanie.“ ​(Príslovia 18:15) Buďte v obraze. Zistite, čo jednotliví členovia vašej rodiny potrebujú. Rozprávajte sa s nimi. A buďte pozorným poslucháčom. (Príslovia 20:5)

Čo ak nejaký člen rodiny zomrie? Nezdráhajte sa prejaviť svoje pocity. Pamätajte, že aj „Ježišovi vyhŕkli slzy“. (Ján 11:35; Kazateľ 3:4) Doprajte si dostatok spánku a odpočinku. (Kazateľ 4:6) Pomôže vám to lepšie zvládať takúto náročnú situáciu.

VYSKÚŠAJTE:

  • Udržiavajte si vo vašej rodine dobrú komunikáciu. Potom bude pre členov vašej rodiny ľahšie komunikovať, keď dôjde k nejakej tragédii.

  • Porozprávajte sa s niekým, kto zažil niečo podobné.

3. PRIJMITE POMOC

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Pravý druh miluje stále a je bratom, ktorý sa narodil pre čas tiesne.“ ​(Príslovia 17:17) Vaši priatelia by vám radi pomohli, ale možno nevedia ako. Nezdráhajte sa povedať im, čo by pre vás mohli urobiť. (Príslovia 12:25) Obráťte sa tiež na ľudí, ktorí poznajú Bibliu a môžu vám poskytnúť duchovnú pomoc. Podelia sa s vami o rady z Biblie, ktoré vám určite pomôžu. (Jakub 5:14)

Potrebnú podporu dostanete, keď sa budete pravidelne stretávať s ľuďmi, ktorí úprimne veria v Boha a dôverujú jeho sľubom. Veľkú útechu vám prinesie aj to, keď budete pomáhať iným, ktorí potrebujú povzbudenie. Hovorte im o svojej viere v Jehovu a o jeho sľuboch. Zamerajte sa na pomoc druhým ľuďom a neizolujte sa od tých, ktorí vás milujú a zaujímajú sa o vás. (Príslovia 18:1; 1. Korinťanom 15:58)

VYSKÚŠAJTE:

  • Porozprávajte sa s blízkym priateľom a prijmite jeho pomoc.

  • Buďte otvorení a konkrétni v tom, čo potrebujete.