2. ČASŤ

Buďte si verní

Buďte si verní

„Čo teda Boh spriahol, nech žiaden človek nerozdeľuje.“ ​(Marek 10:9)

Jehova svojim služobníkom hovorí: „Nebudete konať zradne.“ ​(Malachiáš 2:16) Zvlášť dôležité je to v manželstve, lebo vernosť a oddanosť je základom dôvery. A dôvera je nevyhnutná, aby vaša láska prekvitala.

Dnes je manželská vernosť v kríze. Preto si musíte posilňovať manželské puto. Pomôžu vám v tom dve veci.

1. NECH JE MANŽELSTVO VAŠOU PRIORITOU

ČO HOVORÍ BIBLIA: Božie Slovo radí, aby sme „sa uistili o dôležitejších veciach“. (Filipanom 1:10) Vaše manželstvo je jednou z najdôležitejších vecí vo vašom živote. Mali by ste mu preto venovať náležitú pozornosť.

Jehova chce, aby bol váš manželský partner stredobodom vašej pozornosti a aby ste si spolu „užívali život“. (Kazateľ 9:9) Praje si, aby ste ho nikdy nezanedbávali, ale aby ste obaja hľadali spôsoby, ako robiť toho druhého šťastným. (1. Korinťanom 10:24) Dávajte svojmu partnerovi najavo, že si ho ceníte a že ho potrebujete.

VYSKÚŠAJTE:

  • Pravidelne si vyhradzujte čas len pre vás dvoch.

  • Premýšľajte v pojmoch „my“ a „náš“, nie „ja“ a „môj“.

2. CHRÁŇTE SI SRDCE

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Každý, kto sa stále pozerá na nejakú ženu tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.“ ​(Matúš 5:28) Ak človek stále premýšľa o nemravných veciach, je svojmu manželskému partnerovi v určitom zmysle neverný.

Jehova vás nabáda, aby ste „chránili svoje srdce“. (Príslovia 4:23; Jeremiáš 17:9) Dávajte si preto pozor, na čo sa pozeráte. (Matúš 5:29, 30) Vezmite si príklad z patriarchu Jóba, ktorý „uzavrel zmluvu“ so svojimi očami, že sa nikdy nebude túžobne pozerať na inú ženu. (Jób 31:1) Buďte pevne odhodlaní nikdy sa nepozerať na pornografický materiál. Dávajte si pozor, aby vo vašom srdci nevznikla nevhodná náklonnosť k niekomu inému ako k vášmu manželskému partnerovi.

VYSKÚŠAJTE:

  • Dajte svojmu okoliu jasne najavo, že ste svojmu manželskému partnerovi bezvýhradne oddaný.

  • Berte do úvahy pocity svojho partnera a okamžite ukončite akýkoľvek vzťah, ktorý vášmu partnerovi nie je príjemný.