1. ČASŤ

Rady pre šťastné manželstvo hľadajte u Boha

Rady pre šťastné manželstvo hľadajte u Boha

„Ten, ktorý ich stvoril, stvoril ich od začiatku ako muža a ženu.“ ​(Matúš 19:4)

Prvého muža a ženu spojil do manželského zväzku Boh Jehova. * Z Biblie sa dozvedáme, že to bol on, kto vytvoril ženu a „priviedol ju k človekovi“. Adam bol taký šťastný, že zvolal: „To je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela.“ ​(1. Mojžišova 2:22, 23) Jehova chce, aby aj dnes boli ľudia v manželstve šťastní.

Pri vstupe do manželstva si človek predstavuje, že všetko bude dokonalé. Realita je však taká, že aj keď sa muž a žena vrúcne milujú, ich manželstvo nebude bez problémov. (1. Korinťanom 7:28) V tejto brožúre nájdete biblické zásady, vďaka ktorým sa budete tešiť zo šťastného manželského i rodinného života. (Žalm 19:8–11)

1. PRIJMITE ÚLOHU, KTORÚ VÁM URČIL JEHOVA

ČO HOVORÍ BIBLIA: Manžel je hlavou rodiny. (Efezanom 5:23)

Ak ste manžel, Jehova od vás očakáva, že sa budete o svoju manželku s láskou starať a budete k nej nežný. (1. Petra 3:7) Boh ju vytvoril ako váš doplnok a chce, aby ste jej prejavovali lásku a rešpektovali jej dôstojnosť. (1. Mojžišova 2:18) Svoju manželku musíte milovať natoľko, že budete ochotný dať jej záujmy pred svoje vlastné. (Efezanom 5:25–29)

Ak ste manželka, Jehova od vás očakáva, že budete mať k svojmu manželovi hlbokú úctu a budete mu pomáhať plniť si úlohu hlavy rodiny. (1. Korinťanom 11:3; Efezanom 5:33) Podporujte jeho rozhodnutia a plne s ním spolupracujte. (Kolosanom 3:18) Ak to budete robiť, budete mať veľkú hodnotu tak v očiach svojho manžela, ako aj v Božích očiach. (1. Petra 3:1–6)

VYSKÚŠAJTE:

  • Opýtajte sa svojho partnera, čo môžete urobiť pre to, aby ste boli lepším manželom či lepšou manželkou. Potom pozorne počúvajte a urobte, čo je vo vašich silách.

  • Buďte trpezliví. Chce to čas, aby ste našli spôsob, ako urobiť jeden druhého šťastným.

2. ÚPRIMNE SA ZAUJÍMAJTE O POCITY SVOJHO PARTNERA

ČO HOVORÍ BIBLIA: Berte do úvahy pocity svojho partnera. (Filipanom 2:3, 4) Dávajte mu najavo, že je pre vás veľmi cenný, a pamätajte, že Jehova vyžaduje, aby jeho služobník bol „ku všetkým jemný“. (2. Timotejovi 2:24) „Ten, ktorý hovorí bezmyšlienkovito, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych je uzdravením.“ ​(Príslovia 12:18) Preto starostlivo voľte slová. Proste Jehovu, aby vám svojím duchom pomohol rozprávať sa s partnerom vľúdne a láskavo. (Galaťanom 5:22, 23; Kolosanom 4:6)

VYSKÚŠAJTE:

  • Predtým než budete s partnerom riešiť nejakú vážnu vec, pomodlite sa o pokoj a o to, aby ste mali otvorenú myseľ.

  • Citlivo zvažujte, čo poviete a ako to poviete.

3. USILUJTE SA ROBIŤ JEDNOTNÉ ROZHODNUTIA

ČO HOVORÍ BIBLIA: Vstupom do manželstva sa s partnerom stávate „jedným telom“. (Matúš 19:5) No stále ste dve bytosti a váš názor na veci sa môže líšiť. Preto sa potrebujete naučiť, ako sa zjednotiť a zladiť. (Filipanom 2:2) Jednota je pri rozhodnutiach nevyhnutná. Biblia hovorí: „Radou sú pevne založené plány.“ ​(Príslovia 20:18) Dôležité rozhodnutia robte spoločne a nechajte sa pri tom viesť biblickými zásadami. (Príslovia 8:32, 33)

VYSKÚŠAJTE:

  • Hovorte s partnerom o svojich pocitoch, nevymieňajte si len informácie a názory.

  • Prv než niekomu niečo sľúbite, porozprávajte sa o tom so svojím partnerom.

^ 4. ods. Jehova je Božie meno, ktoré nachádzame v Biblii.