7. ČASŤ

Ako vychovávať deti

Ako vychovávať deti

„Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú na tvojom srdci; a budeš ich vštepovať svojmu synovi.“ ​(5. Mojžišova 6:6, 7)

Boh Jehova, ktorý vytvoril rodinné usporiadanie, zveril výchovu detí rodičom. (Kolosanom 3:20) Ako rodič máte zodpovednosť vychovávať svoje dieťa tak, aby milovalo Jehovu a aby z neho vyrástol zodpovedný človek. (2. Timotejovi 1:5; 3:15) Musíte zistiť, čo sa skrýva v srdci vášho syna alebo dcéry. A, samozrejme, veľmi dôležitý je aj váš príklad. Aby sa vám podarilo vštepiť Božie Slovo do srdca vášho dieťaťa, musí byť najskôr vo vašom srdci. (Žalm 40:8)

1. BUĎTE PRÍSTUPNÍ

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Človek má byť rýchly v počúvaní, pomalý v reči.“ ​(Jakub 1:19) Iste chcete, aby vaše dieťa cítilo, že sa s vami môže otvorene o čomkoľvek porozprávať. Je potrebné, aby vedelo, že za vami môže kedykoľvek prísť a že si ho vypočujete. Vytvorte pokojnú atmosféru, aby nemalo zábrany povedať vám, čo má na srdci. (Jakub 3:18) Ak sa obáva, že budete naň tvrdí alebo kritickí, neotvorí sa úplne. Majte s ním trpezlivosť a často ho uisťujte, že ho ľúbite. (Matúš 3:17; 1. Korinťanom 8:1)

VYSKÚŠAJTE:

  • Urobte si na svoje dieťa čas, keď chce s vami hovoriť.

  • Zhovárajte sa so svojím dieťaťom pravidelne, nielen vtedy, keď vznikne nejaký problém.

2. SNAŽTE SA POCHOPIŤ, ČO VÁM CHCE DIEŤA POVEDAŤ

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Kto preukazuje pochopenie v nejakej veci, nájde dobro.“ ​(Príslovia 16:20) Aby ste pochopili, ako sa vaše dieťa naozaj cíti, nemôžete vnímať len slová. Mladí ľudia často preháňajú, prípadne povedia niečo, čo tak nemyslia. Nedajte sa rýchlo vyviesť z miery. (Príslovia 19:11) „Ak odpovedá niekto na vec skôr, ako ju vypočuje, je to od neho pochabosť.“ ​(Príslovia 18:13)

VYSKÚŠAJTE:

  • Snažte sa dieťa neprerušovať, keď rozpráva, a zachovajte si pokoj, nech povie čokoľvek.

  • Skúste si spomenúť, ako ste sa cítili v jeho veku a čo bolo pre vás vtedy dôležité.

3. MAJTE JEDNOTNÝ PRÍSTUP

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Počúvaj, syn môj, kázeň svojho otca a neopúšťaj zákon svojej matky.“ ​(Príslovia 1:8) Jehova zveril autoritu nad deťmi obom rodičom. Svoje dieťa musíte učiť, aby vás rešpektovalo a poslúchalo. (Efezanom 6:1–3) Deti vycítia, keď rodičia nie sú „pevne spojení rovnakou mysľou“. (1. Korinťanom 1:10) Ak nemáte na vec jednotný názor, pokúste sa nedať to pred dieťaťom najavo, lebo tým by ste podkopávali svoju rodičovskú autoritu.

VYSKÚŠAJTE:

  • Dohodnite sa na jednotnom prístupe, ako budete dieťa disciplinovať.

  • Ak sa s partnerom nezhodnete na výchove dieťaťa, snažte sa na vec pozrieť z pohľadu toho druhého.

4. NENECHAJTE VÝCHOVU NA NÁHODU

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Vychovávaj chlapca podľa cesty, ktorá je pre neho.“ ​(Príslovia 22:6) Úspešná výchova dieťaťa nie je vecou náhody. Musíte mať určitý systém, ktorý zahŕňa aj vedenie k disciplíne. (Žalm 127:4; Príslovia 29:17) Viesť dieťa k disciplíne neznamená len trestať ho. Znamená to tiež pomáhať mu pochopiť dôvody, ktoré sú za pravidlami. (Príslovia 28:7) Okrem toho ho učte milovať Božie Slovo a chápať zásady, ktoré obsahuje. (Žalm 1:2) To mu pomôže vybudovať si citlivé svedomie. (Hebrejom 5:14)

VYSKÚŠAJTE:

  • Pomôžte svojmu dieťaťu, aby vnímalo Boha ako skutočnú osobu, ktorej môže dôverovať.

  • Naučte ho odhaliť morálne nebezpečenstvá, ktoré naň číhajú, napríklad na internete alebo na sociálnych sieťach, a vyhnúť sa im. Učte ho, ako sa chrániť pred sexuálnymi predátormi.

„Vychovávaj chlapca podľa cesty, ktorá je pre neho“