Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Ako mať šťastnú rodinu

3. ČASŤ

Ako riešiť problémy

Ako riešiť problémy

„Majte jeden k druhému vrúcnu lásku, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.“ ​(1. Petra 4:8)

Spoločný manželský život so sebou prináša rôzne problémy. Príčinou sú často rozdiely v myslení, v pocitoch a v prístupe k životu. A problémy môžu byť spôsobené aj vonkajšími činiteľmi alebo nečakanými udalosťami.

Manželia môžu byť v pokušení zatvárať oči pred realitou, ale Biblia nám radí, aby sme problémy riešili. (Matúš 5:23, 24) Najlepšou pomocou pri riešení problémov je uplatnenie biblických zásad.

1. HOVORTE O PROBLÉME

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Je... čas mlčať a čas hovoriť.“ ​(Kazateľ 3:1, 7) Vyhraďte si čas, aby ste sa o probléme porozprávali. Buďte k svojmu partnerovi úprimný a povedzte mu o svojich pocitoch a o tom, čo si o danej veci myslíte. Vždy mu hovorte pravdu. (Efezanom 4:25) Nepustite sa do boja ani vtedy, keď sa vás niečo hlboko dotkne. Pokojná odpoveď môže zabrániť tomu, aby sa váš rozhovor vyhrotil do slovného súboja. (Príslovia 15:4; 26:20)

Nech je „vaša reč vždy ľúbezná“, a to aj vtedy, keď s partnerom nesúhlasíte. (Kolosanom 4:6) Ani v takej chvíli nezabúdajte prejavovať svojmu partnerovi lásku a úctu. Neprestaňte komunikovať a pokúste sa záležitosť vyriešiť čo najskôr. (Efezanom 4:26)

VYSKÚŠAJTE:

  • Na rozhovor o probléme zvoľte vhodný čas.

  • Nechajte partnera dohovoriť a neskáčte mu do reči. Aj vy budete mať možnosť vyjadriť sa.

2. POČÚVAJTE SVOJHO PARTNERA A SNAŽTE SA HO POCHOPIŤ

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Majte jeden k druhému nežnú náklonnosť. Predchádzajte sa navzájom v prejavovaní úcty.“ ​(Rimanom 12:10) Je veľmi dôležité, ako počúvate. Snažte sa na vec pozrieť očami vášho partnera, prejavte „súcit... [a] pokoru mysle“. (1. Petra 3:8; Jakub 1:19) Nepočúvajte len na pol ucha, ale venujte svojmu partnerovi plnú pozornosť. Ak je to možné, odložte bokom, čokoľvek robíte, aby ste sa mu mohli venovať, alebo sa ho opýtajte, či by ste sa mohli porozprávať neskôr. Keď budete brať svojho partnera ako spojenca, a nie ako súpera, pomôže vám to uplatniť radu: „Neunáhľuj sa... aby si sa urazil.“ ​(Kazateľ 7:9)

VYSKÚŠAJTE:

  • Pozorne počúvajte s otvorenou mysľou, aj keď sa vám to, čo počujete, nepáči.

  • Snažte sa pochopiť, čo vám partner chce povedať. Nezameriavajte sa len na slová, všímajte si reč tela a tón hlasu.

3. PREMEŇTE SLOVÁ NA ČINY

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Každá námaha prináša zisk, no prázdne reči len núdzu.“ ​(Príslovia 14:23, Ekumenický preklad) Nestačí len dohodnúť sa na riešení, treba ho uviesť do praxe. Môže to stáť veľa úsilia, ale je to dobrá investícia. (Príslovia 10:4) Ak budete spolupracovať ako tím, prinesie vám to „dobrú odmenu za [vašu] tvrdú prácu“. (Kazateľ 4:9)

VYSKÚŠAJTE:

  • Dohodnite sa na tom, aké konkrétne kroky každý z vás urobí, aby ste problém vyriešili.

  • Z času na čas zhodnoťte, čo sa vám v danej veci už podarilo.