4. ČASŤ

Ako hospodáriť s peniazmi

Ako hospodáriť s peniazmi

„U tých, ktorí sa spolu radia, je múdrosť.“ ​(Príslovia 13:10)

Peniaze potrebujeme, aby sme sa postarali o rodinu. (Príslovia 30:8) Veď aj Biblia hovorí, že „peniaze sú na ochranu“. (Kazateľ 7:12) Možno je pre vás ťažké hovoriť s manželským partnerom o peniazoch, ale nedovoľte, aby sa stali príčinou problémov vo vašom manželstve. (Efezanom 4:32) Manželia by si mali dôverovať a spolupracovať, keď sa rozhodujú, na čo peniaze použijú.

1. MÚDRO PLÁNUJTE

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Keď chce niekto z vás stavať vežu, nesadne si najprv a nespočíta náklady, aby videl, či má dosť na jej dokončenie?“ ​(Lukáš 14:28) Je dôležité, aby ste spoločne plánovali, ako naložíte s peniazmi. (Ámos 3:3) Dohodnite sa, čo je potrebné kúpiť a koľko si môžete dovoliť minúť. (Príslovia 31:16) Aj keď máte peniaze na to, aby ste si niečo kúpili, ešte to neznamená, že to musíte kúpiť. Vyhýbajte sa dlhom. Míňajte len peniaze, ktoré máte. (Príslovia 21:5; 22:7)

VYSKÚŠAJTE:

  • Ak vám na konci mesiaca zvýšia nejaké peniaze, spoločne sa dohodnite, čo s nimi urobíte.

  • Ak mesačne míňate viac, ako zarobíte, urobte si konkrétny plán na zníženie výdavkov. Napríklad tak, že si jedlo budete pripravovať doma.

2. OTVORENE KOMUNIKUJTE A BUĎTE REALISTICKÍ

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Máme poctivé svedomie, pretože si prajeme správať sa vo všetkom poctivo.“ ​(Hebrejom 13:18) Buďte úprimný k svojmu partnerovi a čestne mu povedzte, koľko zarobíte a miniete.

Pred každou väčšou finančnou investíciou sa poraďte s manželským partnerom. (Príslovia 13:10) Keď sa naučíte rozprávať o peniazoch, prispeje to k pokojným vzťahom v rodine. Nepozerajte sa na to, čo zarobíte, ako na svoje peniaze, ale ako na spoločné peniaze. (1. Timotejovi 5:8)

VYSKÚŠAJTE:

  • Dohodnite sa, akú sumu môže každý z vás minúť bez toho, aby ste sa museli vzájomne informovať.

  • Nečakajte s rozhovorom o peniazoch, až kým vznikne problém.