Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Všímaj si odpovede na tieto otázky

Všímaj si odpovede na tieto otázky
  1. Čo je „Kristov zákon“? (Gal. 6:2)

  2. Ako sa môžeme držať Kristovho zákona v súkromí? (1. Kor. 10:31)

  3. Ako sa môžeme držať Kristovho zákona vo zvestovateľskej službe? (Luk. 16:10; Mat. 22:39; Sk. 20:35)

  4. V čom je Kristov zákon nadradený mojžišovskému Zákonu? (1. Petra 2:16)

  5. Ako sa môžu manželia a rodičia držať Kristovho zákona v rodine? (Ef. 5:22, 23, 25; Hebr. 5:13, 14)

  6. Ako sa môžeš držať Kristovho zákona v škole? (Žalm 1:1–3; Ján 17:14)

  7. Ako môžeme milovať ľudí, tak ako Ježiš miloval nás? (Gal. 6:1–5, 10)