Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Nevzdávaj sa a ďalej sa drž Kristovho zákona

Nevzdávaj sa a ďalej sa drž Kristovho zákona

DOOBEDA

 • 9.40 Úvodné video

 • 9.50 Pieseň č. 25 a modlitba

 • 10.00 Čo je Kristov zákon?

 • 10.15 Držme sa Kristovho zákona v súkromí

 • 10.30 Držme sa Kristovho zákona vo zvestovateľskej službe

 • 10.55 Pieseň č. 44 a oznamy

 • 11.05 V čom je Kristov zákon nadradený?

 • 11.35 Prejav ku krstu

 • 12.05 Pieseň č. 7

POOBEDE

 • 13.20 Úvodné video

 • 13.30 Pieseň č. 16

 • 13.35 Čo sme zažili v službe Jehovovi

 • 13.45 Štúdium Strážnej veže

 • 14.15 Držme sa Kristovho zákona v rodine

 • 14.30 Držme sa Kristovho zákona v škole

 • 14.45 Pieseň č. 42 a oznamy

 • 14.55 Milujme sa navzájom, tak ako nás miloval Ježiš

 • 15.55 Pieseň č. 5 a modlitba