Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Sleduj svoj pokrok

Sleduj svoj pokrok
 1. Zaujímavý úvod

  DÁTUM

 2. Uvoľnené posunkovanie

  DÁTUM

 3. Používanie otázok

  DÁTUM

 4. Uvedenie biblických veršov

  DÁTUM

 5. Presné posunkovanie

  DÁTUM

 6. Vysvetľovanie biblických veršov

  DÁTUM

 7. Pravdivé a presné informácie

  DÁTUM

 8. Vysvetľujúce znázornenia

  DÁTUM

 9. Používanie obrázkov a kresieb

  DÁTUM

 10. Zmeny veľkosti posunkov, mimiky, rýchlosti

  DÁTUM

 11. Živé posunkovanie

  DÁTUM

 12. Príjemné, citlivé posunkovanie

  DÁTUM

 13. Vysvetliť súvislosť so životom

  DÁTUM

 14. Posunkovanie dôležitých bodov

  DÁTUM

 15. Posunkovať s istotou

  DÁTUM

 16. Pozitívne, pekné posunkovanie

  DÁTUM

 17. Jasné a zrozumiteľné vyučovanie

  DÁTUM

 18. Pridať nové informácie

  DÁTUM

 19. Pôsobiť na srdce

  DÁTUM

 20. Pridať záver

  DÁTUM