List vedúceho zboru

List vedúceho zboru

„Mali by ste byť učiteľmi.“ ​(Hebr. 5:12) Nie je to úžasné? Jehova, najlepší Učiteľ v celom vesmíre, nás povzbudzuje, aby sme o ňom učili druhých! Môžeme to robiť v rodine, v zbore alebo vo zvestovateľskej službe. Vyučovať pravdu o Jehovovi je nesmierna česť a zároveň veľká zodpovednosť. Čo si to od nás vyžaduje, aby sme si dobre plnili túto úlohu?

Odpoveď nachádzame v liste apoštola Pavla Timotejovi: „Ďalej sa venuj verejnému čítaniu, nabádaniu, učeniu.“ Pavol potom dodáva: „Takým počínaním zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.“ ​(1. Tim. 4:13, 16) Bola Ti zverená úloha oznamovať dobrú správu, ktorá môže ľuďom zachrániť život. Preto je nevyhnutné, aby si sa zlepšoval v čítaní a vyučovaní. Táto brožúra bola pripravená preto, aby si v tom mohol robiť pokroky. Všimni si, ako je zostavená.

Na každej strane je uvedený biblický text. Nájdeš v ňom buď zásadu, ktorá sa vzťahuje na rozoberaný rečnícky znak, alebo príklad, ako tento znak niekto uplatnil.

Jehova je „Vznešený učiteľ“. (Iz. 30:20) S pomocou tejto brožúry si môžeš zlepšiť svoje čitateľské a vyučovacie schopnosti. Ale nikdy nezabudni, že je to Jehova, kto priťahuje ľudí k pravému uctievaniu, a že dobrá správa, ktorú zvestujeme, pochádza od neho. (Ján 6:44) Preto sa neprestajne modli o jeho svätého ducha. Často používaj Božie Slovo. Obracaj pozornosť na Jehovu, a nie na seba. Pomáhaj svojim poslucháčom, aby ho zo srdca milovali.

Jehova Ťa pozval, aby si vyučoval tú najdôležitejšiu správu, akú ľudstvo dostalo. Sme presvedčení, že ak budeš „závislý od sily, ktorú zaobstaráva Boh“, bude sa Ti v tomto diele dariť. (1. Petra 4:11)

Tvoji spolupracovníci,

vedúci zbor Jehovových svedkov