9. ČASŤ

Používanie obrázkov a kresieb

Používanie obrázkov a kresieb

1. Mojžišova 15:5

V SKRATKE: Používaj vizuálne pomôcky na oživenie dôležitých myšlienok.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Vyber si vizuálne pomôcky, ktoré skvalitnia tvoje vyučovanie. Používaj obrázky, grafy, mapy, časové osi alebo iné veci na vyzdvihnutie dôležitých bodov, nie nepodstatných detailov. Poslucháči by si nemali zapamätať len vizuálnu pomôcku, ale predovšetkým poučenie.

  • Uisti sa, že poslucháči dobre uvidia danú pomôcku.