7. ČASŤ

Pravdivé a presné informácie

Pravdivé a presné informácie

Lukáš 1:3

V SKRATKE: Používaj spoľahlivé informácie, aby tvoji poslucháči dospeli k správnemu záveru.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Čerpaj zo spoľahlivých zdrojov. Zakladaj svoje vyučovanie na Božom Slove. Ak je to možné, čítaj priamo z neho. V prípade, že chceš uviesť nejaký vedecký fakt, správu z médií, skúsenosť alebo iný podporný dôkaz, over si, či je daný zdroj spoľahlivý a či sú informácie aktuálne.

  • Správne používaj pramene. Biblické texty vysvetľuj v súlade s kontextom, s celkovým posolstvom Biblie a s publikáciami od „verného a rozvážneho otroka“. (Mat. 24:45) Citáty zo svetských zdrojov nevytrhávaj z kontextu a používaj ich v súlade s úmyslom autora.

  • Podnecuj k premýšľaniu. Po prečítaní biblického verša alebo citátu z nejakého zdroja polož taktné otázky alebo použi znázornenie, aby poslucháči vyvodili vlastný záver.