4. ČASŤ

Uvedenie biblických veršov

Uvedenie biblických veršov

Matúš 22:41–45

V SKRATKE: Skôr ako prečítaš biblický text, priprav myseľ poslucháčov.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Vysvetli, prečo chceš daný text prečítať. Uveď každý text tak, aby v ňom poslucháči našli myšlienku, ktorú chceš zdôrazniť.

  • Cituj Bibliu ako autoritu. Pri rozhovore s veriacimi ľuďmi obracaj pozornosť na Bibliu ako na Božie Slovo. Vyzdvihuj ju ako najspoľahlivejší zdroj múdrych rád.

  • Vyvolaj očakávanie. Polož otázku, na ktorú dá text odpoveď. Prípadne nadhoď problém a poukáž na riešenie, o ktorom hovorí text. Alebo uveď nejakú zásadu a použi text na potvrdenie, že je múdre držať sa jej.