3. ČASŤ

Používanie otázok

Používanie otázok

Matúš 16:13–16

V SKRATKE: Používaj taktné otázky, aby si vzbudil a udržal záujem poslucháčov, podnietil ich k premýšľaniu a vyzdvihol dôležité myšlienky.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Vzbuď záujem a udržiavaj ho. Používaj rečnícke otázky, aby si podnietil poslucháčov k premýšľaniu a vzbudil v nich zvedavosť.

  • Podnieť k premýšľaniu o námete. Pomocou série otázok pomôž svojim poslucháčom pochopiť, ako na seba nadväzujú jednotlivé myšlienky. Tak sami dospejú k správnemu záveru.

  • Vyzdvihni dôležité myšlienky. Pred uvedením kľúčovej myšlienky polož otázku, ktorá vzbudí záujem. Po prebratí dôležitého bodu alebo na konci prejavu použi otázky na opakovanie.