20. ČASŤ

Pridať záver

Pridať záver

Kazateľ 12:13, 14

V SKRATKE: Na záver podnieť poslucháčov, aby konali v súlade s tým, čo sa naučili.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • V závere nadviaž na hlavné myšlienky prejavu. Zopakuj hlavné body a tému. Môžeš pri tom zopakovať slová z prejavu alebo použiť synonymá.

  • Podnieť poslucháčov ku konaniu. Pomôž im pochopiť, čo by mali robiť, a uveď rozumné dôvody, prečo by to mali robiť. Hovor vrúcne a s presvedčením.

  • Hovor jednoducho a stručne. Do záveru už nezaraďuj ďalšie hlavné body. Niekoľkými výstižnými slovami povzbuď poslucháčov ku konaniu.