19. ČASŤ

Pôsobiť na srdce

Pôsobiť na srdce

Príslovia 3:1

V SKRATKE: Pomôž poslucháčom pochopiť hodnotu látky a povzbuď ich, aby uplatnili to, čo sa naučili.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Pomáhaj poslucháčom preskúmať sa. Používaj rečnícke otázky, aby si pomohol poslucháčom preskúmať vlastné pocity a názory.

  • Dôveruj, že tvoji poslucháči konajú zo správnych pohnútok. Povzbudzuj ich, aby sa preskúmali, prečo konajú dobré skutky. Pomáhaj im rozvíjať si dobré pohnútky — lásku k Jehovovi, k blížnemu a k Božiemu Slovu. Podnecuj ich k premýšľaniu; nekritizuj ich ani v nich nevyvolávaj pocity viny. Na konci prejavu by mali byť povzbudení a rozhodnutí robiť pre Jehovu všetko, čo môžu.

  • Upriamuj pozornosť na Jehovu. Zdôrazňuj, že zo štúdia biblických náuk, zásad a zákonov spoznávame Jehovove vlastnosti a to, ako nás miluje. Uč svojich poslucháčov brať do úvahy Jehovove pocity a pomôž im rozvíjať si túžbu páčiť sa mu.