18. ČASŤ

Pridať nové informácie

Pridať nové informácie

1. Korinťanom 9:19–23

V SKRATKE: Podnieť poslucháčov k uvažovaniu, aby cítili, že sa naučili niečo hodnotné.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Zober do úvahy, čo tvoji poslucháči už vedia. Neopakuj len to, čo už počuli, ale pomôž im, aby sa na veci pozreli z nového pohľadu.

  • Urob si výskum a uvažuj o látke. Ak je to možné, zahrň do prejavu menej známe fakty alebo aktuálne udalosti, ktorými podporíš kľúčové myšlienky. Dôkladne premýšľaj o látke a o tom, ako s ňou súvisia fakty, ktoré chceš uviesť.

  • Poukáž na praktickú hodnotu rozoberaných myšlienok. Vysvetli poslucháčom, aké užitočné sú pre nich biblické rady v každodennom živote. Hovor o konkrétnych situáciách, postojoch a skutkoch, ktoré sa ich týkajú.