16. ČASŤ

Pozitívne, pekné posunkovanie

Pozitívne, pekné posunkovanie

Jób 16:5

V SKRATKE: Upriam pozornosť poslucháčov na veci, ktoré zlepšia situáciu a vlejú im nádej.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Pozeraj sa na poslucháčov pozitívne. Dôveruj, že sa chcú páčiť Jehovovi. Aj keď je potrebné dať im radu, najprv ich úprimne pochváľ.

  • Nevenuj veľa času negatívnym informáciám. Uveď ich len vtedy, ak poslúžia užitočnému účelu. Tvoj prejav sa má niesť v pozitívnom duchu.

  • Dobre používaj Božie Slovo. Pripomínaj poslucháčom, čo Jehova urobil pre ľudstvo v minulosti, čo robí dnes a čo urobí v budúcnosti. Vlej im nádej a dodaj im odvahu.