15. ČASŤ

Posunkovať s istotou

Posunkovať s istotou

1. Tesaloničanom 1:5

V SKRATKE: Hovor tak, aby poslucháči videli, že si úplne presvedčený o pravdivosti a dôležitosti toho, čo hovoríš.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Dobre sa priprav. Látku si študuj dovtedy, kým nepochopíš, ako biblické argumenty vedú k logickému záveru. Potom zhrň hlavné myšlienky prejavu niekoľkými jednoduchými slovami. Zamysli sa, akú hodnotu majú tieto myšlienky pre poslucháčov. Modli sa o svätého ducha.

  • Používaj slová, ktorými vyjadríš svoje presvedčenie. Nemusíš používať presne tie slová a vety, ktoré sú v publikáciách. Vyjadruj sa vlastnými slovami. Potom bude druhým jasné, že si presvedčený o tom, čo hovoríš.

  • Vyjadruj sa úprimne a vrúcne. Hovor dostatočne nahlas. Udržiavaj zrakový kontakt.