14. ČASŤ

Posunkovanie dôležitých bodov

Posunkovanie dôležitých bodov

Hebrejom 8:1

V SKRATKE: Pomôž poslucháčom, aby dokázali tvoj prejav ľahko sledovať. Jasne ukáž, ako hlavné body súvisia s cieľom a témou tvojho prejavu.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Stanov si cieľ. Zamysli sa, či je cieľom tvojho prejavu informovať, presvedčiť alebo podnietiť k činnosti. Potom podľa toho rozvíjaj látku. Snaž sa, aby každý hlavný bod prispel k dosiahnutiu tvojho cieľa.

  • Zdôrazňuj tému prejavu. Vracaj sa k téme počas celého prejavu. Môžeš to robiť opakovaním kľúčových slov, ktoré súvisia s témou, alebo použitím ich synoným.

  • Hlavné body podaj jasne a jednoducho. Vyber len tie hlavné body, ktoré sa vzťahujú na tému a dajú sa dôkladne rozobrať v stanovenom čase. Nezaraďuj do prejavu priveľa hlavných bodov. Dôkladne ich vysvetli, urob medzi nimi prestávku a plynule prejdi od jedného bodu k druhému.