13. ČASŤ

Vysvetliť súvislosť so životom

Vysvetliť súvislosť so životom

Príslovia 3:21

V SKRATKE: Pomôž poslucháčom vidieť, ako sa námet prejavu týka ich života a ako môžu látku uplatniť.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Uvažuj o svojich poslucháčoch. Premýšľaj, prečo potrebujú počuť to, čo si si pripravil, a ktoré myšlienky budú pre nich zvlášť užitočné.

  • Počas celého prejavu poukazuj na to, ako látku uplatniť. Už od samého začiatku by si mal každý poslucháč uvedomovať, že rozoberané myšlienky sa týkajú jeho. Pri každom hlavnom bode poukazuj na praktickú hodnotu látky. Nehovor príliš všeobecne.