11. ČASŤ

Živé posunkovanie

Živé posunkovanie

Rimanom 12:11

V SKRATKE: Nadšeným prejavom povzbuď svojich poslucháčov a podnieť ich k činnosti.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Zapoj svoje emócie. Pri príprave premýšľaj o dôležitosti toho, čo chceš povedať. Dôkladne sa oboznám s látkou, aby si sa mohol vyjadrovať zo srdca.

  • Uvažuj o svojich poslucháčoch. Zamysli sa, aký úžitok budú mať z toho, čo budeš čítať alebo vyučovať. Porozmýšľaj, ako by si mal látku predložiť, aby si poslucháči ešte viac uvedomili jej hodnotu.

  • Vdýchni do svojho prejavu život. Hovor s nadšením. Tvoje gestá a výraz tváre by mali byť prirodzené a mali by vyjadrovať to, čo naozaj cítiš.