10. ČASŤ

Zmeny veľkosti posunkov, mimiky, rýchlosti

Zmeny veľkosti posunkov, mimiky, rýchlosti

Príslovia 8:4, 7

V SKRATKE: Meň silu a výšku hlasu, ako aj tempo reči, aby poslucháči jasne pochopili, čo im chceš povedať, a aby si v nich prebudil city.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Meň silu hlasu. Silnejším hlasom zdôrazníš hlavné body a budeš motivovať k činnosti. Hlasnejšie čítaj aj odsudzujúce výroky zapísané v Biblii. Slabším hlasom vzbudíš očakávanie alebo vyjadríš úzkosť či strach.

  • Meň výšku hlasu. Vyšším hlasom môžeš vyjadriť nadšenie alebo zdôrazniť veľkosť či vzdialenosť. Nižším tónom hlasu vyjadríš žiaľ alebo úzkosť.

  • Meň tempo reči. Ak chceš vyjadriť vzrušenie, hovor rýchlejšie. Ak chceš zdôrazniť dôležité myšlienky, zvoľ pomalšie tempo.