1. ČASŤ

Zaujímavý úvod

Zaujímavý úvod

Skutky 17:22

V SKRATKE: V úvode sa snaž zaujať poslucháčov a povedz, aký je námet tvojho prejavu a prečo je pre nich dôležitý.

AKO TO DOSIAHNUŤ:

  • Zaujmi poslucháčov. Použi nejakú otázku, známy výrok, príbeh zo života, správu z médií alebo čokoľvek, čo by ich mohlo zaujať.

  • Povedz, aký je námet tvojho prejavu. V úvode jasne vyjadri, o čom budeš hovoriť a prečo.

  • Vysvetli, prečo je daný námet dôležitý. Prejav prispôsob potrebám poslucháčov. Mali by jasne chápať, ako sa námet týka ich osobne.