8. ČASŤ

Čo pre vás znamená Ježišova smrť?

Čo pre vás znamená Ježišova smrť?

Ježiš zomrel, aby sme my mohli žiť. Ján 3:16

Tri dni po Ježišovej smrti prišlo k jeho hrobke niekoľko žien a našli ju prázdnu. Jehova vzkriesil Ježiša z mŕtvych.

Ježiš sa neskôr zjavil svojim apoštolom.

Jehova vzkriesil Ježiša, aby žil ako mocná nesmrteľná duchovná bytosť. Ježišovi učeníci videli, ako vystupuje do neba.

Boh vzkriesil Ježiša a urobil ho Kráľom Božieho Kráľovstva. Daniel 7:13, 14

Ježiš sa vzdal svojho života, aby zaplatil za ľudstvo výkupné. (Matúš 20:28) Vďaka výkupnému nám Boh dáva možnosť žiť navždy.

Jehova dosadil Ježiša za Kráľa nad zemou. V nebi s ním bude 144 000 verných ľudí, ktorí sú kriesení zo zeme k nebeskému životu. Ježiš a 144 000 tvoria spravodlivú nebeskú vládu — Božie Kráľovstvo. (Zjavenie 14:1–3)

Božie Kráľovstvo urobí zo zeme raj. Už tu nebudú vojny, zločinnosť, chudoba ani hlad. Ľudia budú skutočne šťastní. (Žalm 145:16)