Úvod

Úvod

Boh je ako milujúci otec. 1. Petra 5:6, 7

Boh je náš Stvoriteľ a stará sa o nás. Tak ako múdry a milujúci otec učí svoje deti, aj Boh učí ľudí na celom svete, ako žiť čo najlepšie.

Boh nás učí vzácne pravdy, ktoré nám dávajú radosť a nádej.

Ak budete Boha počúvať, bude vás v živote viesť, ochraňovať a bude vám pomáhať s problémami.

A navyše — budete žiť navždy!

„Poďte ku mne,“ hovorí nám Boh. „Počúvajte, a... [zostaňte] nažive.“ Izaiáš 55:3