14. ČASŤ

Ako môžete dať najavo, že stojíte na Jehovovej strane?

Ako môžete dať najavo, že stojíte na Jehovovej strane?

Postavte sa na Božiu stranu. 1. Petra 5:6–9

Nezapájajte sa do žiadnych zvykov, ktoré Biblia neschvaľuje. Buďte v tom odvážni.

Nezapájajte sa do politických záležitostí národov; nepodporujú Jehovu a jeho Kráľovstvo.

Urobte správne rozhodnutie — počúvajte Boha. Matúš 7:24, 25

Stretávajte sa s Jehovovými svedkami; pomôžu vám, aby ste mali bližší vzťah k Bohu.

Ďalej sa učte o Bohu a snažte sa poslúchať jeho prikázania.

Keď vaša viera zosilnie, mali by ste oddať svoj život Jehovovi a dať sa pokrstiť. (Matúš 28:19)

Počúvajte Boha. Čítajte Bibliu a požiadajte Jehovových svedkov, aby vám pomohli rozumieť jej. Konajte podľa toho, čo sa učíte. Tak budete môcť žiť navždy. (Žalm 37:29)