Prejsť na článok

Prejsť na obsah

14. ČASŤ

Ako môžete dať najavo, že stojíte na Jehovovej strane?

Ako môžete dať najavo, že stojíte na Jehovovej strane?

Postavte sa na Božiu stranu. 1. Petra 5:6–9

Nezapájajte sa do žiadnych zvykov, ktoré Biblia neschvaľuje. Buďte v tom odvážni.

Nezapájajte sa do politických záležitostí národov; nepodporujú Jehovu a jeho Kráľovstvo.

Urobte správne rozhodnutie — počúvajte Boha. Matúš 7:24, 25

Stretávajte sa s Jehovovými svedkami; pomôžu vám, aby ste mali bližší vzťah k Bohu.

Ďalej sa učte o Bohu a snažte sa poslúchať jeho prikázania.

Keď vaša viera zosilnie, mali by ste oddať svoj život Jehovovi a dať sa pokrstiť. (Matúš 28:19)

Počúvajte Boha. Čítajte Bibliu a požiadajte Jehovových svedkov, aby vám pomohli rozumieť jej. Konajte podľa toho, čo sa učíte. Tak budete môcť žiť navždy. (Žalm 37:29)