11. ČASŤ

Počúva Jehova nás?

Počúva Jehova nás?

Boh počúva naše modlitby. 1. Petra 3:12

Jehova počúva, keď sa k nemu modlíme. (Žalm 66:19) Chce, aby sme s ním hovorili zo srdca.

Modlite sa k Jehovovi, k nikomu inému.

Môžeme sa modliť o veľa vecí. 1. Jána 5:14

Modlite sa, aby sa diala Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi.

Modlite sa v mene Ježiša. Tak ukážete, že si ceníte, čo pre vás urobil.

Proste Jehovu, aby vám pomáhal robiť to, čo je správne. Môžete sa modliť aj o jedlo, prácu, bývanie, oblečenie a zdravie.